Communicatie

Goede communicatie, intern en extern, is van groot belang om tot evenwichtige doelstellingen te komen en transparant te zijn. Transparant in de wijze waarop wij onze doelstellingen willen realiseren en wat de uiteindelijke resultaten zijn.
Als belangrijke stakeholders zien wij: onze opdrachtgevers, collega-bedrijven, onderaannemers, leveranciers, omwonenden, overheden en NGO's (waaronder brancheverenigingen en milieuorganisaties). Uiteraard speelt VolkerWessels als moederorganisatie ook een belangrijke rol.

Deze website is een hulpmiddel in de communicatie met onze stakeholders. De communicatiemomenten zijn benoemd in een communicatieplan.

CO2-communicatie (ex- en intern)

Voor de CO2-communicatie van Vialis wordt in verschillende frequenties gebruik gemaakt van verschillende communicatiemiddelen.

Externe communicatie

- Website van Vialis: minimaal 2 keer per jaar

Interne communicatie

- Intranet: minimaal 2 keer per jaar
- Nieuwsbrieven: minimaal 2 keer per jaar
- IntraVialis next (personeelsblad): minimaal 1 keer per jaar
- Personeelsbijeenkomst: 1 keer per jaar

News Alerts

xDeze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 7.0 en hoger en Firefox 3.5 en hoger. Wanneer u gebruik maakt van een lagere browserversie kan dit gevolgen hebben voor een optimale werking van deze site.