icon-arrow-right
HomeWebinarsiVRI de uitrol
WEBINAR

Van VRI naar iVRI

Vialis webinar | Willem Mak, Justin Wanninkhof & Marvin van Kanten

De ontwikkelingen van Talking Traffic vorderen gestaag. Dit betekent dat de komende maanden de uitrol van de iVRI en ITS applicatie verder geïntensiveerd wordt. Na heel veel werk achter de schermen, gaan nu ook de reizigers merken welke stappen wij als partnership het afgelopen jaar hebben gemaakt.

Graag brengen wij u op de hoogte van laatste ontwikkelingen, de planning en hoe het straks geregeld is met het beheer en onderhoud. Tijdens het webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

1. De ITS Applicatie

2. Planning en ombouw van de VRI’s

3. Onderhoud en SLA 

 

iVRI inim

Sprekers

Willem Mak is binnen Vialis Mobiliteit verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de nieuwe C-ITS standaard regelingen. Deze nieuwe generatie verkeersregelingen bieden naast de C-ITS toepassingen ook op verkeerskundig gebeid een groot palet aan noviteiten. Belangrijkste eigenschap is de verkeerskundige aanpak in combinatie met het gewenste beleid van de wegbeheerders waardoor 24/7 efficiënt regelingen geborgd gaat worden.

 

Justin Wanninkhof is binnen Vialis Mobiliteit het aanspreekpunt voor de uitrol van de menukaarten van Talking Traffic. Van aanvraag tot oplevering verantwoordelijk voor alle wijzigingen naar de iVRI.

 

Marvin van Kanten is binnen Vialis verantwoordelijk van de mobilisatie van het Talking Traffic traject bij Vialis Asset Management. Dit betekent vanuit Asset Management zorg dragen voor een optimale afstemming met de andere marktsegmenten ter voorbereiding op het ombouwen van VRI installaties en de voorbereiding van de serviceorganisatie voor het Onderhoudsdeel.

Meer weten over de uitrol van de iVRI?

Via onderstaande link kunt u onze webinar bekijken na aanmelding.

Bekijk hier de webinar
+