icon-arrow-right
HomeOplossingenAsset Management

Asset Management

De Nederlandse infrastructuur zit aan de grenzen van zijn belastbaarheid. Steeds verder uitbreiden kan niet en dus zullen we toe moeten naar een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare assets. Niet voor niets is er het overheidsprogramma Beter Benutten waar Vialis een actieve rol in speelt.

Beter benutten wil ook zeggen: zorgen dat de infrastructuur maximaal beschikbaar is en blijft. In die richting gaat de ambitie van Vialis’ afdeling Asset Management: zorgen dat de objecten die we in beheer hebben altijd beschikbaar zijn, tenzij anders gepland (ofwel: ‘nul uur ongeplande niet-beschikbaarheid’).

Asset Management en Vialis

  • Ketenoverstijgende scope voor optimale inzet en controle van assets
  • Nauwe samenwerking met collega’s van infrabouwbedrijf VolkerWessels bij de verdere uitbouw van project- en Asset Management
  • Dienstverlening op basis van Life Cycle Management
  • Toekomstgericht met sterke focus op nieuwe technologieën
  • ISO 55001 als benchmark voor ontwikkeling richting excellente onderhoudsorganisatie0

Meedenken over de hele lifecycle

Vialis’ Asset Management loopt voorop met de inzet van veilige, innovatieve oplossingen die de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van tunnels, bruggen, sluizen en verkeerssystemen garanderen. Onze aanpak gaat uit van een lifecycle-benadering en een werkwijze waarin het onderhoud werkelijk waarde toevoegt aan de assets. Wat we doen, is voortdurend de afweging maken tussen gewenste prestaties, risico’s en (maatschappelijke) kosten.

 

Voorop staat, dat we zowel de bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid als veiligheid vergroten. Om dit waar te maken, passen we RAMS-engineering en Life Cycle Engineering toe, direct vanaf de tenderfase. Bij voorkeur stappen we in een zo vroeg mogelijk stadium van projecten in, zodat we met onze expertise en vanuit zowel beheers-, gebruikers- als technisch perspectief mee kunnen denken over de gehele lifecycle.

Nieuwe technologische oplossingen

In de ontwerp- én de uitvoeringsfase hebben we veel baat bij onze ‘dubbelrol’: Vialis is zowel leverancier als integrator. Dit zorgt voor een grote kennisvoorsprong als het gaat om de assets die we zelf ontwikkelen en toepassen. Vanouds hebben we bovendien een zeer ervaren en flexibele onderhoudsorganisatie die ook bij niet-planmatig onderhoud direct een oplossing heeft.

 

De grootste ‘winst’ zien we echter liggen in de toepassing van nieuwe technologische oplossingen als ondersteuning van faalkansgestuurd onderhoud. Het Internet-of-Things (IoT), SMART Monitoring en Predictive Analytics met behulp van Big Data helpen ons onze dienstverlening verder te perfectioneren. Daarbij kunnen we gebruikmaken van de ruime kennis en ervaring die hierover binnen onze eigen ketenoverstijgende organisatie en bij andere VolkerWessels-bedrijven aanwezig is. Op die manier hebben we de beste middelen in huis om efficiënt en effectief te werken aan doorstroming, veiligheid en duurzaamheid, en daarmee aan de leefbaarheid van Nederland.

+