icon-arrow-right

Ontwerp

In de loop der jaren is Vialis onderdeel geworden van steeds grotere, integrale infrastructuurprojecten. Dankzij onze knowhow en ervaring zijn we uitstekend in staat een passend antwoord te formuleren op de technologische ontwerpvragen die daaruit voortkomen.

Dat heeft alles te maken met de breedte van onze organisatie en het vermogen projecten van tender- tot onderhoudsfase integraal te benaderen. Voor ieder ontwerp kunnen we vanaf het directe begin de expertise inschakelen die noodzakelijk is om die integraliteit te garanderen – en dat doen we dan ook. Maar daar blijft het niet bij.

Ontwerp en Vialis

  • Ge├»ntegreerde benadering van advies, ontwerp, realisatie en levering, beheer en onderhoud
  • Ervaring met complexe integrale infraprojecten
  • Verbindende ontwerpaanpak
  • Managen van raakvlakken en omgevingspartijen
  • Ontwerpen van realiseerbare, testbare en onderhoudbare oplossingen

Veiligheid, doorstroming en duurzaamheid garanderen

Als ketenoverstijgende solutionprovider hebben we eigen verkeerskundigen die in staat zijn omvangrijke verkeerssystemen te overzien en oplossingen aan te dragen die veiligheid, doorstroming en duurzaamheid garanderen. Onze ontwerpleiders en systeemarchitecten zijn gewend te denken vanuit de functie van het project en niet a priori vanuit de techniek. We hebben de ontwerpkwaliteiten voor hardware en software én voor de testfaciliteiten. We hebben zelfs de testers die nodig zijn om feilloos functionerende systemen te bouwen – of het nu gaat om bruggen en sluizen, tunnels of Dynamisch Verkeersmanagement. Bovendien investeren we steeds meer in standaardisatie en modulair bouwen op basis van referentieprojecten, waardoor ontwerpen vooral ‘configureren’ wordt. Dat verhoogt de efficiëntie, verlaagt de kosten en vermindert risico’s, ook doordat alle modules vooraf getest zijn. Het zorgt dat 80 procent van onze inspanningen kan gaan naar de 20 procent resterende projectspecifieke risico’s.

Raakvlakken en omgevingspartijen managen

Tot die 80 procent behoort zeker het managen van raakvlakken en omgevingspartijen. De omvangrijke projecten waaraan we bijdragen, kenmerken zich immers ook op dat vlak door hun complexiteit. Als ontwerpers hebben we niet alleen onze eigen belangen en doelen te dienen. Ons streven is daarom in een zo vroeg mogelijk stadium met alle betrokkenen afstemming te zoeken, bijvoorbeeld in een breed ingestoken project-startup. Onze rol als verbindende partner nemen we zeer serieus. Door alle disciplines en relevante partijen in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken, elimineren we risico’s uit de omgeving en komen we tot ontwerpen die binnen tijd en budget realiseerbaar, testbaar en onderhoudbaar zijn. Ontwerpen die ‘werken’ – voor iedereen die er vanuit welke positie dan ook belang bij heeft.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over ontwerp

Realisatieovereenkomst IJsselmondse Knoop is een feit!

Na een succesvolle eerste bouwteamfase gunt Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR) de realisatiefase aan KWS,...

Een brug zonder bugs

Ze lijken als twee druppels water op elkaar: de Nelson Mandelabrug in Utrecht en de virtuele variant op de laptop van Marco de...

Aannemer werkt duurzaamheidsambities Cruquiusbrug verder uit

De provincie Noord-Holland heeft de aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort/Hollandia Infra geselecteerd. Zij gaan het...

+