icon-arrow-right

WAVE

Veiligheid. In alles wat Vialis als dochter van VolkerWessels doet, staat dat gegeven bovenaan. Al onze medewerkers zijn zich bewust van de risico's die het werk met zich meebrengt. Daarom heeft VolkerWessels concernbreed veiligheidswaarden en -regels opgesteld. Veiligheid moet voortdurend in het bewustzijn van alle Vialisten zitten. Het is naar onze mening meer dan het volgen van een aantal regels, het is een manier van werken.

Vakmensen

Sommige handelingen die onze medewerkers bijna dagelijks doen zijn levensgevaarlijk. Maar door goed op elkaar te letten en aandachtig te werken, worden deze handelingen veilig uitgevoerd. Ook bij kleinere handelingen eisen wij van onze medewerkers oplettendheid en zorgvuldigheid. Onze mensen nemen geen onaanvaardbare risico's.

 

Kernwaarde

Veiligheid - We werken veilig of we werken niet.

Waarden

De bedrijfscultuur die VolkerWessels en haar dochtermaatschappijen willen aanscherpen is er een die draait om veilig werken zonder daaraan concessies te doen. Bij alle werkzaamheden van de aan VolkerWessels gelieerde bedrijven gelden te allen tijde de volgende waarden:

 • Consequent: Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen
 • Verantwoordelijk: Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen
 • Leerbereid: Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen
 • Open: Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid
 • Actie: Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil
 • Respect: Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid
 • Eerlijk: Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen.

Veiligheidsregels

Binnen VolkerWessels zijn veiligheidsregels die gelden voor de sectoren: Infrastructuur Nederland, Bouw & Vastgoed Nederland, Energie Onshore en Telecom. Door het hanteren van de regels wil VolkerWessels er met haar werkmaatschappijen voor zorgen dat onveilige situaties worden voorkomen.

De basisregels zijn:

 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's)
 • Zorg voor veilig afzetting bij de werkplek
 • Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek
 • Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • Niet werken of rijden onder invloed van alcohol en/of drugs
 • Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden.

 

De veiligheidsregels en -waarden vormen de basis van het Veiligheidsprogramma binnen VolkerWessels, WAVE. Wees Alert! Veiligheid Eerst! WAVE is ons programma om onze medewerkers nog bewuster te maken van het belang van veiligheid. Niet alleen van hun eigen veiligheid, maar ook dat van een collega en de omgeving.

 

+