icon-arrow-right
HomePortfolioAdviesQuick Quality Scan

Quick Quality Scan

Om optimalisaties bij verkeersregelinstallaties te kunnen realiseren, heeft de wegbeheerder instrumenten nodig die het presteren van zijn verkeersregelinstallaties in beeld brengen. Meten is weten, en kennis helpt verbeteringen tot stand te brengen die bijdragen aan de doorstroming, veiligheid en duurzaamheid. Vialis heeft hiervoor verschillende kwaliteitsscans, waarvan de Quick Quality Scan niet alleen snel, maar ook de meest uitgebreide is.

 

QQS: Quick Quality Scan

De QQS is een standaardproduct binnen de dienstverlening van Vialis. Met de QQS focussen we met name op de correcte werking van regelingen, de afwikkeling van het verkeer per vervoerswijze en de veiligheid. Ook voegen we extra verkeersinformatie toe, zoals verkeersintensiteiten. 

Quick Quality Scan en Vialis

  • Snel én intensief onderzoek van regelingen, afwikkeling en veiligheid
  • Uitgevoerd door eigen Vialis-specialist en met eigen middelen
  • Aan te passen aan behoefte van de opdrachtgever
  • Diepgaande kennis van de hele keten leidt tot de meest volledige uitkomsten
  • Toegang tot eigen data uit de Kwaliteitscentrale

De QQS volgt een aantal stappen:

  • Oriëntatie We beginnen met een oriëntatie op de VRI, waarbij we de applicatie, specificaties en revisietekening bestuderen. Met de informatie die dit oplevert en op basis van aandachtspunten die de wegbeheerder aandraagt, bepalen we de onderdelen waarop we in het vervolgproces analyses uitvoeren. We kijken aandachtig naar het detectiegedrag, omdat dit de grootste veroorzaker is van slecht functionerende verkeersregelingen. Zo zijn storende lussen die de VRI niet herkent via de Kwaliteitscentrale eenvoudig aan te wijzen. Aan de hand van kruispuntdata kunnen we nu bovengedrag, ondergedrag en jutteren van detectie bepalen. Ook verzamelen we verkeersinformatie, zoals intensiteiten en roodrijders. Daarnaast kunnen we gegevens over maatgevende conflictgroepen met belastingsgraden en de frequentie van in- en uitgangssignalen overzichtelijk weergeven.
  • Diepteonderzoek Het diepteonderzoek toetst de functionele werking aan het beleid dat voor de VRI bepaald is. Het diepteonderzoek sluiten we af met een algehele beoordeling van de technische en functionele werking van de VRI. De conclusies vatten we kort voor de opdrachtgever samen.
  • Locatiebezoek Een locatiebezoek (in een ochtend- of avondspits) geeft een nóg duidelijker beeld van het kruispunt en biedt de mogelijkheid bevindingen uit de oriëntatiefase of het diepteonderzoek nader te bestuderen.
  • Conclusies en advies We sluiten af met conclusies en concrete aanbevelingen om met minimale inzet van middelen tot een maximale optimalisering te komen.
  • Rapportages en bespreking De onderzoeksresultaten leggen we vast in schriftelijke rapportages en spreken we na met de opdrachtgever.
+