icon-arrow-right
HomePortfolioAdviesVerkeerskundig advies

Verkeerskundig advies

De doorstroming op het Nederlandse wegennet staat onder druk. Dat is niet alleen nadelig voor onze economie, maar ook voor het ‘comfort’ van de weggebruiker.

Concrete adviezen voor optimalisering van de doorstroming

De oplossing zit niet per se in het aanleggen van meer infrastructuur; de oplossing moet vooral komen van slimmer gebruik van de beschikbare infrastructuur. De overheid stuurt daar niet voor niets op aan met het programma Beter Benutten. Ook Vialis draagt bij aan de verbetering van de doorstroming (en daarmee van de leefbaarheid), en wel met behulp van ons verkeerskundig advies.

Verkeerskundig advies en Vialis

  • Brede verkeerskundige advisering voor de wegbeheerder
  • Diversiteit in verkeerskundige adviesinstrumenten
  • Ervaren specialisten met een hoog kennisniveau
  • Combinatie van theoretische én toegepaste verkeerskundige kennis
  • Directe beschikking over (big) data en de analyse daarvan via de Kwaliteitscentrale

Reken- en optimaliseringsprogramma’s

Met onze rekenprogramma’s zijn we in staat complexe verkeersregelingen door te rekenen voor kruispunten en verkeersnetwerken. De doorstroming kunnen we vervolgens verbeteren met onze optimaliseringsprogramma’s. Die zijn lokaal geïntegreerd in onze verkeersregelinstallaties (VRI’s), maar kunnen voor verkeersnetwerken vanaf centraal niveau ingezet worden vanuit een verkeerscentrale. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk voor de wegbeheerder nieuwe groene golven in te richten.

Dynamische modellering

Met dynamische modellering bouwen we een zeer realistische virtuele wereld waarin we bestaande situaties nabootsen. Lussen, VRI’s, rotondes: ieder detail wordt in het model opgenomen. Verkeersregelprogramma’s op straat functioneren identiek in het virtuele model. Hierdoor kunnen we zeer nauwkeurige simulaties uitvoeren om de impact van uiteenlopende scenario’s te testen, varianten door te rekenen en op concrete situaties en feitelijke onderbouwingen gebaseerde afwegingen te maken. Met onze dynamische modellering ontwikkelen we completere en concretere scenario’s en regelingen over hele netwerken, waardoor implementaties verlopen met aanzienlijk lagere foutmarges. Uniek is onze toepassing van dynamische modellering voor ‘crowdmanagement’, onder meer op de Amsterdamse NS-stations.

Vialis: infrastructuur efficiënt benutten

Vialis’ verkeerskundig advies ondersteunt het beheer en onderhoud van stedelijke netwerken. Ook hier zetten we weer in op concreet resultaat. Verkeersscenario’s zijn effectief door te voeren in regelapplicaties; wegbeheerders kunnen op ieder moment ingrijpen in bestaande regelingen. Online data uit de regelingen (en verwerkt in de Kwaliteitscentrale) helpen ons regelingen te evalueren, maar ook voorspellingen te doen als input voor verdere optimaliseringen. Zo zijn we steeds beter in staat verkeerssystemen slim in te richten en de beschikbare ruimte van onze infrastructuur op een intelligente wijze efficiënt te benutten.

Slim verkeersmanagement in provincie Flevoland zorgt voor verbeterde leefbaarheid in regio

De druk op mobiliteit neemt toe. Om steden bereikbaar en leefbaar te houden is de vraag naar slimme mobiliteitsoplossingen...

Samenwerken aan gemeenschappelijke smart mobility ambities

Vialis, een Koninklijke VolkerWessels onderneming, heeft de gunning ontvangen om de doorstroming en de leefbaarheid in de...

Verkeersmanagement en MaaS, hoe versterken die elkaar?

Op 4 november vond weer een geslaagde digitale editie van de Vialis-gebruikersdag plaats. Hoewel we allemaal weer snakken naar...

+