Bruggen en sluizen

Bij bruggen komen vaak verschillende verkeersstromen samen: autoverkeer en kwetsbare verkeersdeelnemers als voetgangers en fietsers kruisen hier immers het verkeer over water. Dat kan complexe situaties opleveren, want alle stromen moeten doorgang kunnen vinden, en dat moet nog veilig en comfortabel gebeuren ook! Een complexiteit waarin de specialisten van Vialis uitstekend gedijen.

Nieuwbouw, renovatie en onderhoud

Vialis’ specialisme op het gebied van bruggen strekt zich uit van nieuwbouw tot renovatie en onderhoud, en van de ‘hardware’ tot de ‘software’ van de brug. Die hardware bestaat uit de elektrotechnische en hydraulische vallen en deuren en alle installaties die nodig zijn om die in beweging te zetten. Deze hardware ontwerpen en bouwen we uiteraard volgens de geldende normen en eisen voor bruggen en sluizen. Daarnaast ontwikkelen en bouwen onze eigen ontwikkelaars de software: de volledige besturing van de brug en de bediening die plaats kan vinden vanaf de bedientafel of op afstand.

Bruggen en Vialis

  • Ketenoverstijgende scope voor maximale veiligheid van de brug in het verkeerssysteem
  • Geïntegreerde benadering van advies, ontwerp, realisatie en levering, beheer en onderhoud
  • Eigen software-ontwikkeling
  • Totaalaanpak, inclusief verlichting, slagbomen, bedieningspaneel en voorsignalering in de weg
  • Onderdeel van infrabouwbedrijf VolkerWessels: alles in huis, minder risico in de uitvoering, één contractant die volledige verantwoordelijkheid neemt, gegarandeerde realisatie

Een zo veilig mogelijk object

Bedrijfszekerheid van een brug is essentieel, maar nog belangrijker vinden we de veiligheid. Bij het ontwerpen gaan we daarom altijd uit van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) als basis voor een veiligheidsstudie. Ons doel is een zo veilig mogelijk object. Dankzij onze verkeerskundige kennis en ketenoverstijgende expertise zijn we in staat het volledige systeem waarvan de brug deel uitmaakt te beschouwen. Dit helpt ons alle risico’s concreet af te wegen, zodat we tot een voor iedereen veilige bedrijfsvoering kunnen komen.

Asset Management

Als serviceprovider en onderdeel van het infranetwerk van VolkerWessels (met bedrijven als Van Hattum & Blankevoort, VolkerRail en Volker Staal en Funderingen) kunnen we in iedere schakel van de keten onze specifieke waarde toevoegen. Hoe vroeger we instappen in de ontwerpfase, hoe groter de impact van onze expertise. In het ontwerp kunnen we al ingrepen doorvoeren die het onderhoud vergemakkelijken en de totale lifecyclekosten verlagen. Onze focus op assetmanagement draagt daar nog verder aan bij.

Sterk gericht op verbetering

Hoewel we jarenlange ervaring hebben met het ontwerpen, bouwen en onderhouden van bruggen, is ons team jong en sterk gericht op verbetering. Die kan bestaan uit versnelling en versoepeling van ontwerp- en bouwprocessen tot de implementatie van technologische vernieuwingen, zoals elektronische sensoren in plaats van mechanische. Zo werken we toe naar een beter, duurzamer en kostenefficiënter ‘product’ voor onze opdrachtgevers, maar dragen we ook concreet bij aan de doorstroming en veiligheid van onze infrastructuur.

Koning opent sluisdeuren en neemt het Reevediep in gebruik

Zijne Majesteit de Koning heeft donderdagochtend 14 maart 2019 in Kampen officieel het Reevediep in gebruik genomen. Het...

Project Ruimte voor de rivier Ijseldelta genomineerd voor de Waterinnovatieprijs

Vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water maken kans op de Waterinnovatieprijs 2018 en dit...

Volkerbrug renoveert Wantijbrug (N3)

Eind vorig jaar is de opdracht voor de renovatie van de Wantijbrug (N3) bij Dordrecht gegund aan Volkerbrug, een combinatie...

+