icon-arrow-right

Tunnels

Vialis werkt aan de verbetering van veiligheid, duurzaamheid en doorstroming, en daarmee aan de leefbaarheid van Nederland. Zo helpen we Nederland vooruit.

Eén van deze doelen springt er bij tunnels bovenuit: veiligheid. Natuurlijk zijn ook hier doorstroming en duurzaamheid van belang. Maar in het geval van tunnels hebben we een zeer duidelijke missie: het integreren van verkeerstechnische systemen tot verkeersveilige systemen in tunnels.

Installatiewerkzaamheden en Vialis

  • Geïntegreerde benadering van advies, ontwerp, realisatie en levering, beheer en onderhoud
  • Hoogwaardige kennis van techniek gekoppeld aan meer dan dertig jaar ervaring met installatie
  • Controle van de gehele keten, aanbieden én bewaken van de totale scope
  • Voorloper in nieuwe technologieën
  • Nauwe relatie met partners in infrabouwbedrijf VolkerWessels voor een soepele overdracht

‘Doorleven’ van de landelijke tunnelstandaard (LTS)

Deze sterke focus op veiligheid heeft mede te maken met de landelijke tunnelstandaard (LTS) van Rijkswaterstaat, een van onze belangrijkste opdrachtgevers wanneer het gaat om ontwerp, realisatie en beheer en onderhoud van tunnels. De LTS legt vast op welke wijze een aantoonbaar veilige, betrouwbare en werkende (Rijks)tunnel dient te worden aangelegd, gebruikt of gerenoveerd. Veiligheid is hierin een prominent aspect. Als Vialis zijn we nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van deze standaard die ook de functionele eisen, processen, het ontwerp en de inrichting van tunnels gelijk heeft getrokken. Het gevolg is dat we – als medebedenkers – de voorschriften ook werkelijk ‘doorleven’ en als geen ander toe kunnen passen.

 

Naast Rijkswaterstaat betrekken uiteraard ook andere (regionale) opdrachtgevers ons bij het ontwikkelen en in stand houden van tunnels. In dat geval brengen we meer kennis in op het gebied van doorstroming. In alle gevallen is het echter de combinatie van onze verkeerskundige ervaring en knowhow met onze diepgaande kennis van verkeerstechnische systemen die onze toegevoegde waarde bepaalt. Als ketenoverstijgende serviceprovider zijn we in staat al vanaf de vroegste ontwerpfase advies te geven over bijvoorbeeld veiligheidseisen, het technisch uitvoeringsniveau en besturing, bediening en bewaking –waarbij we complexiteit zoveel mogelijk vermijden. Bij het ontwerpen denken we vanuit systeemfunctionaliteit, niet vanuit ‘kunstwerkontwerp’. Veel aandacht geven we aan de IT, die in toenemende mate bepalend zal zijn voor het veilig benutten van onze tunnels. We zijn doorgewinterde bouwers en hebben een sterk trackrecord als onderhoudsbedrijf. En ook hier weer treden we op als verbindende partij die actie de samenwerking zoekt met betrokkenen als de veiligheidsbeambte, wegverkeersleiders, tunnelbeheerders en andere partijen.

 

Geen tunnel is hetzelfde, en de LTS is nooit klaar. Als Vialis blijven we flexibel meebewegen. Mede daarom zijn we ook partner van het Kenniscentrum voor ondergronds bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB). Binnen dit netwerk houden we ons bezig met het ‘groeiboek’ dat zich toelegt op de ontwikkeling van energieneutrale tunnels.

Leverancier én installateur

Vialis heeft een sterk trackrecord als installateur van infratechniek; denk aan VRI’s, detectiesystemen zoals lussen, wegkantstations, signaalgevers, openbare verlichting, geïntegreerde systemen voor dynamisch verkeersmanagement en installaties voor bruggen, sluizen en gemalen. Maar Vialis is ook leverancier van veel van deze in eigen beheer ontwikkelde installaties, waardoor de systeemkennis hoog is; en we kunnen bouwen op een diepgaande verkeerskundige expertise.

 

Deze unieke combinatie van kennis en kunde heeft voor onze opdrachtgevers verschillende voordelen. Als Vialis kunnen we probleemloos meebewegen in de trend van RAW-bestekken naar design-, construct- en maintenancecontracten, waarbij we als ketenoverstijgende serviceprovider onze eigen ontwerpverantwoordelijkheid zeer serieus nemen – en de kans op meerwerk geminimaliseerd wordt. Daarnaast heeft de opdrachtgever nog maar één aanspreekpunt en zijn faalkansen door ruis in de overdracht uitgesloten. Vooral in arealen waarin veel technieken samenkomen, blijkt de betrokkenheid van één centrale partij doorslaggevend voor de prestaties.

Werken aan de technologieën van morgen

Als deelnemer aan het Partnership Talking Traffic – onderdeel van het overheidsplatform Beter Benutten –vervangt Vialis de VRI’s op de ruim 1.200 belangrijkste Nederlandse kruispunten door iVRI’s, intelligente verkeersregelinstallaties. Hierbij komt de brede deskundigheid van ons installatieteam, met ruim dertig jaar ervaring, als geroepen. Eigen kennissessies zorgen dat iedereen beschikt over de expertise die nu en in de toekomst noodzakelijk is. Om die reden maken installatie-engineers ook deel uit van de Change Control Board waarin onze software-ontwikkelaars werken aan de technologieën van morgen. Zo blijven we voorbereid op de eisen die een digitale samenleving stelt aan de infratechniek; en kunnen we bij blijven dragen aan de mobiliteit, duurzaamheid en veiligheid, en daarmee de leefbaarheid van ons land.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over tunnels

Vialis en gemeente Rotterdam sluiten ‘uniek onderhoudscontract’

Vialis verzorgt de komende vijftien jaar het beheer en onderhoud van de Maastunnel, samen met de gemeente Rotterdam. Juist...

Vialis aan de slag met 2-fasencontract Maastunnelcomplex Rotterdam

Vialis, een Koninklijke VolkerWessels onderneming, gaat samen met de gemeente Rotterdam werken aan een nieuw...

Veilig(er) door de Willemsspoortunnel

Om reizigers en goederen veilig en duurzaam te kunnen blijven vervoeren is onderhoud aan de Willemsspoortunnel noodzakelijk....

+