icon-arrow-right
HomePortfolioProductWegkantstations

Wegkantstations

Het Nederlandse wegennet heeft een hoge dichtheid en zelfs in landelijke gebieden een bijna stedelijk karakter. Dat roept complexe uitdagingen op voor de veiligheid en de mobiliteit, en met dat laatste ook voor de duurzaamheid.

Geen land ter wereld kent de ‘portalen’ met verkeerssignalering waarvan het Nederlandse hoofdwegennet zo rijk voorzien is. Vialis is een van de belangrijkste leveranciers van deze verkeersignaleringssystemen, waarvan de ‘Viking wegkantstations’ het intelligente hart vormen. Deze ‘kasten’ kunnen volledig autonoom functioneren en de signaalgevers op basis van data van detectielussen in de weg aansturen. Zij functioneren echter ook in directe verbinding met de vijf verkeerscentrales van Rijkswaterstaat. De statistische data die daarbij verzameld worden, vormen voor RWS een essentiële kennisbron om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren, maar ook om onderhoud en beheer (kosten)efficiënter in te kunnen richten.

Wegkantstations en Vialis

  • Ge├»ntegreerde benadering van advies, ontwerp, realisatie en levering, beheer en onderhoud
  • Onafhankelijk van onderaannemers
  • Eigen software- en hardwaretechnologie, leverancier-ongebonden
  • Gebaseerd op open Linux-platform en daarmee dus flexibel
  • De beste oplossing voor een specifieke situatie

Op de specifieke situatie toegespitst advies

Als ketenoverstijgende solutionprovider ontwerpen, bouwen, beheren en onderhouden we de verkeerssignaleringssystemen waar onze wegkantstations deel van uitmaken. Daarbij investeren we voortdurend in technologie die waarde voor onze klanten kan toevoegen. Een goed voorbeeld is de integratie van telemanagement, waardoor onze wegkantstations een nog grotere rol kunnen spelen in het verkeersmanagement. Uiteraard volgen we de richtlijnen en de eisen van onze opdrachtgevers. Maar altijd zullen we komen met een pragmatisch, op de specifieke situatie toegespitst advies over de toepassing van de gekozen techniek en het beoogde effect daarvan voor veiligheid, mobiliteit en duurzaamheid.

Rijkswaterstaat en Vialis verlengen samenwerking

Rijkswaterstaat West-Nederland Noord is één van de zeven regionale diensten die verantwoordelijk is voor...

De nieuwe N18 is opgeleverd en opengesteld voor het verkeer

De Nieuwe Twenteroute – van Enschede naar Groenlo – is gisteren opengesteld voor het verkeer. Daarmee komt er een...

Wisselbaan A1/A6 geopend

De wisselbaan op de A1/A6 is vanaf woensdagmiddag 4 oktober 2017 beschikbaar voor het verkeer. Deze wisselbaan bestaat uit 2...

+