icon-arrow-right
HomePortfolioSoftwareVerkeerskundig platform verkeer.nu

Verkeerskundig platform verkeer.nu

De huidige wegbeheerder heeft een breed scala aan verkeersmanagementtaken. Veel van die taken worden uitgevoerd op verschillende, naast elkaar functionerende systemen, en de gebruiker moet alle noodzakelijke informatie en functionaliteit vanaf diverse plekken verzamelen.

Deze complexiteit beperkt het inzicht en overzicht van de gebruiker, en dát heeft weer nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het verkeersmanagement. Als antwoord op deze uitdaging heeft Vialis verkeer.nu geïntroduceerd. Daarmee krijgt de wegbeheerder de beschikking over een centrale omgeving waarin hij op een uniforme, veilige en flexibele manier al zijn verkeersmanagementtaken effectief en efficiënt uit kan voeren.

Verkeer.nu en Vialis

  • Eén platform voor verkeersmanagement voor inzicht, overzicht, bediening en sturen
  • Overal en altijd toegankelijke webbased toepassing, beschikbaar ‘as a Service’
  • Flexibel, consistent, intuïtief en voorspelbaar
  • Veilig en stabiel door two-way verificatie en toepassing van Secure Socket Layer (SSL) en Transport Layer Security (TLS)
  • Rechtstreekse ondersteuning van de ervaren technisch adviseurs of verkeerskundigen

Hét verkeersmanagementplatform van Nederland

Verkeer.nu is hét verkeersmanagementplatform van Nederland. Het biedt de gebruiker een klantspecifiek eigen domein, met persoonlijke dashboards en gebruikerspecifieke instellingen, en is als webbased toepassing altijd en overal veilig toegankelijk. Via een gebruikersvriendelijke, snelle en intuïtieve interface zorgt het voor overzicht en inzicht in het beheergebied. Verkeer.nu is modulair opgebouwd, zodat de gebruiker kan kiezen voor een eigen configuratie. Beschikbare modules zijn:

  • VRI-Beheercentrale om zowel technisch als functioneel beheer aan VRI’s uit te voeren;
  • Technisch Beheer voor het aansturen van Vialis Assetmanagement en het kunnen inzien van serviceorders binnen de VRI onderhoudscontracten van Vialis;
  • Netwerkregeling voor de dynamische aansturing van strengen van verkeerslichten op basis van de real-time verkeerssituatie;
  • Scenariomanager voor het inzetten, configureren en beheren van scenario’s, zowel op  lokaal niveau als –via DVM-Exchange – regionaal niveau door te koppelen met andere verkeersmanagement systemen;
  • Verkeersinformatie voor het kunnen analyseren van de verkeersprestatie van een kruispunt of netwerk en om te kunnen monitoren en sturen op beleidsdoelstellingen.

Continue verbetering en uitbreiding

Verkeer.nu wordt continu verbeterd en uitgebreid, onder meer aan de hand van landelijke gebruikerssessies en een-op-een-gesprekken met opdrachtgevers. Als innovatieve partner werkt Vialis aan de toevoeging van relevante verkeersinformatie die in toenemende mate beschikbaar komt vanuit open bronnen (zoals NDW en TLEX), maar ook uit Vialis’ eigen verkeerinformatie module in verkeer.nu. Hierdoor nemen de analysemogelijkheden toe en ontstaat zelfs de mogelijkheid maatregelen te nemen op basis van voorspellingen. Zo helpen we wegbeheerders de mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid in hun regio te optimaliseren en daarmee de leefbaarheid te bevorderen.

Gerelateerd nieuws

Meer nieuws over verkeer.nu

Structureel betere verkeersafwikkeling en minder onderhoud!

De Flex verkeersregelapplicatie van Vialis benut alle mogelijkheden van de Intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI)...

Slim verkeersmanagement in provincie Flevoland zorgt voor verbeterde leefbaarheid in regio

De druk op mobiliteit neemt toe. Om steden bereikbaar en leefbaar te houden is de vraag naar slimme mobiliteitsoplossingen...

Samenwerken aan gemeenschappelijke smart mobility ambities

Vialis, een Koninklijke VolkerWessels onderneming, heeft de gunning ontvangen om de doorstroming en de leefbaarheid in de...

+