icon-arrow-right
HomePortfolioSoftwareVerkeerskundige app

Verkeerskundige app

Nooit eerder gebeurde er zoveel op het grensvlak van mobiliteit en techniek als nu.

Betere doorstroming, verhoogde veiligheid en meer inzicht

Enerzijds worden in hoog tempo nieuwe technologieën ontwikkeld, waardoor nieuwe vormen van detectie ontstaan en eindgebruikers én tools (en tools onderling) met elkaar kunnen communiceren. Anderzijds neemt, in het kielzog van deze technologieën, de hoeveelheid beschikbare data exponentieel toe.

Verkeerskundige app en Vialis

  • Innovatieve oplossingen voor wegbeheerder én consument
  • Unieke samenwerking tussen twee specialisten
  • Ontwikkeld door dé specialisten in het regelen van verkeer
  • Nieuwe detectiemiddelen ter aanvulling of vervanging van traditionele lussen
  • Gebaseerd op hoogwaardige verkeerskundige kennis

Voor Vialis, als koploper in het regelen van verkeer, een unieke uitdaging om voorop te blijven lopen met middelen die bijdragen aan het comfort van de weggebruiker, de doorstroming van het verkeer en met dat laatste de duurzaamheid van onze samenleving. We gaan deze uitdaging onder andere aan door het ontwikkelen van unieke apps met een verkeerskundige toepassing. Dit doen we in samenwerking met InfoPlaza, waarbij Vialis de verkeerskundige kennis inbrengt en InfoPlaza de ervaring met apps en de eindgebruiker.

Schwung_logo

Schwung: stimulans voor fietsverkeer

De applicatie Schwung is speciaal gemaakt voor fietsers. De app communiceert zelfstandig met VRI’s die beschikken over communicatie via het IVERA-protocol. De VRI weet dankzij Schwung dat een fietser een kruispunt nadert en kan daarop anticiperen, bijvoorbeeld door eerder groen aan te vragen.

Bovendien leert Schwung welke routes de fietser bij voorkeur aflegt, zodat veel eerder en daardoor beter kan worden voorspeld wanneer een fietser bij een bepaald geregeld kruispunt aankomt. De fietser ervaart meer ‘fietscomfort’ en dát kan bevorderlijk zijn voor de doorstroming én de veiligheid. Wie minder lang hoeft te wachten bij het verkeerslicht is immers minder snel geneigd door rood te rijden.

 

De data die Schwung verzamelt, komt ook ten goede aan de wegbeheerder, die tot nu toe beperkt inzicht in fietsverkeer heeft. Dit maakt het mogelijk fietsstromen te optimaliseren en routes aantrekkelijker te maken. Zo kan prioriteit gegeven worden aan pelotons fietsers die een VRI naderen, bijvoorbeeld in een drukke ochtendspits. 

GoTru: wegnemen van ongeduld

Een grote ergernis voor veel automobilisten: wachten voor rood zonder te weten hoe lang dat nog duren gaat. GoTru maakt daar een einde aan. Deze app vraagt aan de VRI geen prioriteit, zoals Schwung dat kan, maar geeft wel hoe lang de wachttijd nog bedraagt. De automobilist weet hoe lang – of hoe kort – hij nog voor het rode licht staat, en dat maakt het wachten aanzienlijk draaglijker. Dat is behalve comfortabeler óók veiliger, omdat het de kans op door rood rijden wegens oplopend ongeduld vermindert.

Structureel betere verkeersafwikkeling en minder onderhoud!

De Flex verkeersregelapplicatie van Vialis benut alle mogelijkheden van de Intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI)...

Groene golf voor fietsers in provincie Utrecht met Schwung

Vanaf 3 juni kunnen alle inwoners van de provincie Utrecht gebruik maken van Schwung. Schwung is de oplossing die ervoor zorgt...

Slim, veilig en duurzaam onderweg!

Vialis en HANOS zorgen in Apeldoorn voor verbeterde doorstroming vrachtverkeer Vialis, een VolkerWessels onderneming,...

+