icon-arrow-right
HomeBig Data
Toekomst nu

Big Data

Is Big Data slechts een ‘buzzword’? Of gaat Big Data een vanzelfsprekend onderdeel van ons leven uitmaken? Bij Vialis denken we het laatste.

Big Data inim

De hoeveelheid data die beschikbaar komt, groeit nog altijd explosief, net als dat andere fenomeen dat deels verantwoordelijk is voor de groei: Internet-of-Things (IoT). Naar verwachting zullen we ieder jaar minstens een verdubbeling van de hoeveelheid data zien. Ook de snelheid waarmee data binnenkomt en opgevraagd wordt, en de diversiteit ervan, blijven toenemen. Het is zaak ons hierdoor niet te laten overweldigen, maar de kansen te zien en die te benutten.

 

De enorme datastroom is afkomstig uit vele bronnen. Niet op de laatste plaats uit bronnen waar we als Vialis zelf de hand in hebben: detectielussen en -camera’s, bluetooth- en microgolfsystemen, sensoren et cetera die we aan onze opdrachtgevers geleverd hebben en in nieuwe toepassingen zullen blijven leveren – denk aan de ontwikkeling van ITS en autonome auto’s waar we bij betrokken zijn. Daarnaast is er de stroom data die niet direct gerelateerd is aan onze eigen oplossingen – weer- en klimaatgegevens, Open Data, Floating Car Data en alle data die gegenereerd wordt door ‘de burger’, bijvoorbeeld via social media.

Bij Vialis leggen we ons erop toe al die data te verzamelen, te combineren en te verrijken. Verkeerskundige data bundelen we in het Vialis Dataplatform dat onderdeel uitmaakt van ons verkeersmanagementplatform verkeer.nu. Deze data komt ten goede aan opdrachtgevers, maar gebruiken we ook zelf voor de ontwikkeling van concrete diensten voor zowel wegbeheerders als consumenten. Diensten die te maken hebben met ‘assetmanagement’ en ‘predictive analytics’, maar ook met nieuwe vormen van verkeersmanagement of persoonlijke realtime verkeersinformatie. Wat zij stuk voor stuk gemeen hebben, is dat zij uitgaan van concrete inzichten in plaats van inschattingen, en van scenario’s die een sterk voorspellend vermogen in zich dragen, zodat wij, en onze opdrachtgevers, hierop adequaat kunnen inspelen.

 

“Big Data is here to stay.” We zien de kansen, en willen die verzilveren om bij te kunnen dragen aan de leefbaarheid van Nederland. In de opportuniteiten die Big Data precies brengt, hebben we nog geen sluitend inzicht. Dat blijft – paradoxaal – een inschatting. Een inschatting waar we graag met de markt over in gesprek gaan.

+