icon-arrow-right
HomeSmart City
Toekomst nu

Smart City

De verstedelijking in de wereld – en zeker in Nederland – is niet meer te stoppen; het is een gegeven. Steeds meer mensen wonen, werken en vervoeren zich op en rond relatief kleine oppervlakten, met alle uitdagingen van dien.

Index image

We moeten economische vitaliteit, leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid met elkaar in balans brengen om de moderne burger de kans te bieden zich optimaal te ontwikkelen. Een belangrijk deel van de oplossing is voor velen het ontwikkelen van Smart Cities, waarin informatietechnologie en het internet der dingen (IoT) gebruikt worden om de stad te beheren en te besturen.

 

Als Vialis zien we een actieve rol voor onszelf weggelegd bij het ontstaan van Smart Cities. Dat begint al met onze technologische oplossingen die steeds prominenter in steden te vinden zijn. Onze op Internet-of-Things gestoelde intelligente systemen – zoals iVRI’s en ‘connected’ verlichting – dragen bij aan het plannen en reguleren van 

vervoersstromen, waardoor mensen zich vrijelijk kunnen blijven bewegen en de economie niet tot stilstand komt. We kiezen daarmee ook nadrukkelijk voor het faciliteren van nieuwe vervoersvormen, zoals de zelfrijdende auto.

 

We onderkennen in alle opzichten de kansen van Big Data als middel om te kunnen acteren op basis van inzichten in plaats van inschattingen. We zetten onze kennis en kunde in om data – met name ‘real time information’ van sensoren, smartphones en GPS-tracking – te verzamelen, te combineren en verrijkt terug te geven aan de maatschappij.

 

Ons innovatieve vermogen gebruiken we om nieuwe technologieën te ontwikkelen die de duurzaamheid van vervoer en vervoermiddelen bevorderen. En we spannen ons in om de verbinding te leggen tussen spelers die mét elkaar de Smart City moeten gaan vormen. Allereerst de spelers in ons eigen domein, omdat we weten dat samenwerking van wegbeheerders en beheerders van bijvoorbeeld tunnels en bruggen onontbeerlijk is voor een optimalisatie van de infrastructuur. Maar ook de partners in de Quadruple Helix van community, overheid, bedrijfsleven en onderzoek en onderwijs.

 

De leefbaarheid van Nederland verbeteren, door het bevorderen van veiligheid, duurzaamheid en doorstroming: dat is ons doel. Het tot groei en bloei laten komen van Smart Cities past naadloos bij die doelstelling.

+