icon-arrow-right
HomeSmart Mobility
Toekomst nu

Smart Mobility

De Nederlandse maatschappij en economie zijn sterk afhankelijkheid van mobiliteit. Onze infrastructuur heeft echter haar beperkingen, zeker als het gaat om het wegverkeer. Wegen raken vol, personen- en vrachtverkeer komen tot stilstand en burgers kunnen zich slechter verplaatsen.

Smart Mobility inim

Een uitdagende situatie, waarvoor echter ook kansrijke oplossingen bestaan: nieuwe informatie- en communicatietechnologieën kunnen Nederland ook in de toekomst bereikbaar, veilig, leefbaar en concurrerend houden. De inzet van dit soort innovatieve ICT-oplossingen scharen we onder de titel Smart Mobility.

 

Smart Mobility raakt de kern van Vialis. Ons doel is immers de leefbaarheid van Nederland te verbeteren, door het bevorderen van veiligheid, duurzaamheid en doorstroming. Dat doel willen we bereiken door intelligentie toe te voegen aan de infrastructuur. Exact wat programma’s van de Nederlandse overheid zoals Beter Benutten beogen – niet voor niets zijn we als Vialis Talking Traffic Partner.

Onze grote betrokkenheid bij Smart Mobility is terug te zien in een breed scala Vialis-activiteiten. Activiteiten en initiatieven die allemaal te maken hebben met toepassing van slimme technologie in de infrastructuur, maar zich vooral ook kenmerken door een ketenoverstijgende scope. Als full service solutionprovider stellen we niet de techniek voorop, we gaan uit van de toegevoegde waarde ervan.

 

We leveren de technologie voor Realtime Traffic Management, maar kijken verder en maken ons sterk voor bovenregionale samenwerking. We voorzien opdrachtgevers van technologische middelen om data in te winnen en te verzenden, van de traditionele detectielussen en detectiecamera’s tot bluetooth- en microgolfsystemen. Tegelijk zoeken we wegen om die data te combineren en te verrijken, bijvoorbeeld om de stap te maken van collectieve naar individuele reisinformatie. We slaan de handen ineen met industriepartners en dragen bij aan Intelligente Transport Systemen en experimenten met autonome voertuigen. We zoeken manieren om alternatieve vormen van mobiliteit te stimuleren, zoals autodelen of Mobility as a Service. Maar op een geheel ander niveau ontwikkelen we ook slimme applicaties om burgers via gedragsbeïnvloeding aan te zetten tot verkeersgedrag dat veiliger en duurzamer is en ook nog hun eigen comfort in het verkeer verbetert.

 

Smart Mobility is een breed concept, dat aanspraak doet op alles wat we in huis hebben, van verkeerskundige kennis tot technologische knowhow. Een inspirerend concept bovendien, omdat we zien dat we juist hier onze waarde kunnen bewijzen; en een onderwerp waarover we als Vialis graag met alle betrokken partijen – overheid, burgers, bedrijfsleven en onderzoek en onderwijs – in gesprek gaan.

+