Uitvoerder

Krijg jij energie van het begeleiden van meerdere projecten?

Waar jouw uitdaging begint:

De Uitvoerder werkt in opdracht aan één of meerdere projecten tegelijk. Hij stuurt pro-actief op arbo, veiligheid en gezondheid. Is verantwoordelijk voor de uitvoering van werken op de aspecten tijd, kwaliteit, organisatie, budget en informatieverschaffing en is operationeel verantwoordelijk voor de hem toegewezen medewerkers. Dient bereid te zijn, teneinde bij te blijven op het vakgebied en/of complementair te blijven aan het team van collega’s, aanvullende cursussen en/of opleidingen te volgen. 

 

Jij bent onze rots in de branding als het gaat om: 

 •  Realiseren van alle uitvoerende taken binnen een project. 
 •  Verricht zelfstandig, of zorgt voor uitvoering van, installaties op het gebied van elektrotechniek. 
 •  Doet voorstellen voor standaardisatie in werkmethodiek en werkvolgorde. Stelt uitvoeringsplannen 

op. Signaleert afwijkingen ten opzichte van de planning en opdracht. 

 •  Zorgt periodiek/dagelijks/per cluster voor werkuitgifte aan de hem toegewezen medewerkers en (me- 

dewerkers van) onderaannemers. 

 •  Regelt de werkinformatie. 
 •  Bewaakt de kwaliteit en tijdigheid van de middelenvoorziening. 
 •  Bewaakt de kwaliteit, efficiency en kosten van de uitvoering en stuurt waar nodig bij. 
 •  Weegt efficiency af tegen het kosten aspect. 
 •  Stuurt uitvoerend personeel op de projectlocatie en onderaannemers aan. 
 •  Overlegt met Manager, Projectleider en collega Uitvoerders over uitwisseling van middelen (met na- 

me mensen en materieel). 

 •  Overlegt (eventueel namens de Projectleider) met de klant en onderaannemers over (uitvoe- 

rings)technische aangelegenheden. 

 •  Informeert de klant over overeengekomen of voorgeschreven aspecten van het werk. 
 •  Zorgt voor de tijdige verstrekking van juiste brongegevens voor de projectenadministratie. 
 •  Rapporteert aan verschillende partijen, zoals de projectleider en aan de directie/opdrachtgever door 

het opstellen van een voortgangsrapportage t.a.v. de uitvoering en signalering van afwijkingen, inci- 

denten, ongevallen en knelpunten. 

 •  Stelt in- en externe meer- en minderwerk bonnen op. 
 •  Bevordert zoveel mogelijk een goede werksfeer alsmede een goede samenwerking tussen toegewe- 

zen medewerkers. 

 •  Houdt toezicht op het naleven van regels en richtlijnen ten aanzien van kwaliteit en veiligheid. 
 •  Geeft input voor het V&G plan. 
 •  Heeft voor zijn werkzaamheden een VCA-VOL certificaat nodig en dient het VGM-gedrag van leiding- 

gevenden positief te beïnvloeden conform de VCA-vereisten. 

 •  De werkzaamheden dienen conform de geldende KAM-richtlijnen te worden uitgevoerd. 

Aangenaam, dit is jouw nieuwe werkgever:

Al bijna 100 jaar is Vialis werkzaam in het domein infrastructuur en mobiliteit. Deze omgeving is sindsdien volledig veranderd. Zeker de laatste jaren hebben we te maken met uitdagingen en kansen die vragen om expertise en intelligente oplossingen. Als Vialis ontwikkelen we integrale oplossingen voor het managen van verkeersstromen op de weg en het water. Veiligheid, duurzaamheid en doorstroming: dat zijn de uitdagingen waar onze opdrachtgevers voor staan en waar we ons bij Vialis hard voor maken. Dankzij onze verkeerskundige en technologische kennis en ervaring lukt het ons om klanten doelgericht en toekomstgericht te adviseren over de complexe vraagstukken waar zij mee zitten. 

Wij als Vialis bieden jou:

• een salaris afhankelijk van kennis, kunde en ervaring op basis van 40 uur in de week. 

• een pensioenregeling. 

• flexibele werktijden en mogelijkheden tot thuiswerken in overleg. 

• 25 vakantiedagen en 13 adv-dagen. 

• uitstekende opleidingsmogelijkheden, onder meer in samenwerking met de VolkerWessels Academy.

• een winstuitkering.

Wat zit er in jouw rugzak?:

Je zoekt de samenwerking op met collega’s, spart graag en stelt daarbij het teambelang voorop. Een afwachtende houding? Jij niet! Je neemt zelf het initiatief om zaken aan te kaarten of werkzaamheden in gang te zetten. Ook breng je voor deze vacature mee: 

 •  Opleidingsniveau is MBO+ dan wel gelijkwaardige kwalificaties en ervaring, vaak aangevuld met functie specifieke (kwaliteits) certificaten. 
 •  Een aantal jaar werkervaring met complexe, multidisciplinaire, infra projecten is vereist, eventueel aan- gevuld door (interne) opleiding/training. 
 •  Kennis van toegepaste producten en artikelen is een pre alsmede ervaring met de uitvoering van niet Vialis producten zoals beton, heiwerk, kabels en portalen. 
 •  Kennis van arbo wet- en regelgeving. 
 •  In bezit van VCA-VOL. 
 •  Bekend zijn met inkoop en logistieke processen. 
 •  Een vereiste is dat men kan werken binnen het toegepaste automatiseringssysteem. 
 •  Cursus voorlichting beeldschermwerk is noodzakelijk. 

Informatie en sollicitatie

Ben je enthousiast, reageer dan direct! Alleen met cv en motivatiebrief kunnen we je sollicitatie in behandeling nemen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure. 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Jan Dalmaijer, Teamleider op 06 11 51 92 66.

 

We streven ernaar om de vacature zelf in te vullen. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt daarom niet op prijs gesteld.

Ons bedrijf

Vialis heeft bijna 140 jaar ervaring in het bedenken, bouwen en onderhouden van verkeerssystemen en in het managen van verkeersstromen op de weg, het water en het spoor. Vanuit die vele kennis en ervaring zijn we in staat zowel het individu als de wegbeheerder wegwijs te maken met vernieuwende oplossingen voor het slim en duurzaam gebruiken van de infrastructuur. We doen dat door over de hele infrastructuur verkeerspatronen te onderzoeken en inzichtelijk te maken. Deze wijsheid vertalen we naar sturingsoplossingen voor een maximale benutting van de infrastructuur. Dit overzicht en deze ervaring stellen ons in staat het gehele proces van realisatie tot operationeel management te verzorgen.

Onze sollicitatieprocedure

Ontvangstbevestiging
Eerste gesprek
Referentie check
Vervolggesprek
Contract aanbod
Screening
Alles over onze sollicitatieprocedure

Informatie en sollicitatie

Ben je enthousiast, reageer dan direct! Alleen met cv en motivatiebrief kunnen we je sollicitatie in behandeling nemen. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.
 
Maak een vliegende start door jouw cv en motivatiebrief te sturen naar marlou.de.bruijn@vialis.nl. 

  

We streven ernaar om de vacature zelf in te vullen. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt daarom niet op prijs gesteld.

+