icon-arrow-right

Inzicht

In 2015 was (herberekend op basis van Handboek -prestatieladder 3.0 van SKAO) de CO2-uitstoot van Vialis 3.545 ton. Ter vergelijking: een gemiddeld gezin stoot per jaar 8,8 ton CO2 uit. De CO2-footprint van Vialis is berekend volgens de methodiek van de CO2-prestatieladder van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen).
Vialis zal met ingang van 2015 ieder halfjaar haar CO2-footprint berekenen en intern en extern publiceren.

Trends in energieverbruik

Zie voor meer informatie ook over voorgaande jaren onder CO2-Prestatieladder.

+