Zoeken
Monteur Amsterdam

Gemeentes en provincies zoeken naar oplossingen om een duurzame leefomgeving te creëren. De druk op het verkeer blijft toenemen en reizigers willen veilig en snel op hun bestemming aankomen. Er is behoefte aan een circulaire en energie neutrale infrastructuur. Dit vraagt om slimme en duurzame oplossingen.

Zorgen voor veilige en beschikbare infrastructuur
Wij leveren hardware- (VRI, signs & signals) en softwareproducten (regelapplicaties) voor operationeel verkeersmanagement. Via platformdiensten (verkeer.nu) bieden we actueel en toekomstig inzicht in het functioneren van een verkeersnetwerk. Wij adviseren wegbeheerders over doorstroming en ondersteunen hen om doelstellingen op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid te realiseren.

Zo benutten we via een verkeersregelapplicatie alle mogelijkheden alle mogelijkheden van de Intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI). Dit zorgt voor een structureel betere verkeersafwikkeling en minder onderhoud. Daarnaast ontwikkelen we met partners innovatieve oplossingen om weggebruikers, dus ook transporteurs en logistieke dienstverleners veilig, snel en op een duurzame manier te laten reizen. Data en communicatie worden omgezet naar voordelen voor de gebruiker. Ook voor fietsers. Via een app die in verbinding staat met verkeerslichten wordt de fietser eerder gesignaleerd en kan er groen licht worden aangevraagd. 

We blijven innoveren om met partners de verkeersveiligheid te vergroten. Zo kunnen we al een oplossing bieden waarbij via geprojecteerde belijning het verloop en de randen van wegen en fietspaden wordt geaccentueerd.

Bekijk verkeer.nu hier
ReQUest Blurry.png

ReQuest: Slim, veilig én duurzaam onderweg

Met ReQuest biedt Vialis een oplossing (applicatie) waardoor transporteurs, distributeurs en logistieke dienstverleners met minimale belemmeringen veilig, snel en op een duurzame manier hun route kunnen afleggen. Door de chauffeur centraal te stellen kan de logistieke dienstverlener en de overheid hun veiligheid- en duurzaamheidsdoelstellingen realiseren, door doorstroming en beschikbaarheid te reguleren.

Ontdek ReQuest
Mockup verkeer.nu Flex.jpg

Flex

Altijd optimale doorstroming met Flex

Flex is de Vialis oplossing voor het onderhoudsvrij regelen van verkeer op een lokaal kruispunt. De Flex verkeersregeling (regelapplicatie) is speciaal voor de Intelligente verkeersregelinstallatie (iVRI) ontwikkeld en benut alle mogelijkheden van de iVRI om het verkeer op een kruispunt optimaal te regelen.

Ontdek Flex

Contactpersoon

Gerelateerde projecten