Zoeken
CR.jpg

Corporate Responsibility

Corporate responsibility vormt een belangrijke basis voor het werk van Vialis. Wij willen een gezond bedrijf zijn dat waarde toevoegt op economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk gebied. Ook bij aanbestedingen wordt van bedrijven als Vialis in toenemende mate aandacht gevraagd voor integriteit, veiligheid en gezondheid, milieu en andere maatschappelijke belangen. Daaronder valt ook het voldoen aan wet- en regelgeving.

Duurzame oplossing.jpg

Duurzame oplossingen

Duurzame innovatie van producten en diensten is belangrijk voor het behoud en de uitbreiding van de markt. Denk aan producten en diensten die veilig en minder belastend zijn voor het milieu. Zo kent Vialis een aantal innovaties die bijdragen aan vermindering van milieubelasting.

Lees meer
sroi.jpg

Social Return

Social Return is opgezet voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan het werk komen.  

Lees meer
Milieu.jpg

Milieu

Vialis vindt het belangrijk de belasting van het milieu tot een minimum te beperken. Daarbij gaat het om zowel onze eigen bedrijfsvoering als de projecten die we uitvoeren en de producten die we leveren. Beperking van CO2-uitstoot, energieverbruik, materiaalverbruik en afval zijn de belangrijkste onderwerpen.

Lees meer
Samenleving.jpg

Samenleving

Vialis streeft naar een goede, directe verbinding met de maatschappij waarin we opereren. We minimaliseren de effecten die onze projecten hebben op de directe (werk)omgeving. Daarnaast zetten we in op een open en eerlijke communicatie met betrokken partijen. Maatschappelijke verbinding speelt daarnaast een rol bij onze inzet voor sociale initiatieven en ons sponsor- en donatiebeleid. Daarbij staat de actieve betrokkenheid van onze medewerkers centraal.

Lees meer
logo_VVN_30x30cm_grijs.jpg

Veilig Verkeer Nederland

Als het aan Vialis ligt, gaan mobiliteit en veiligheid hand in hand. Om die reden ondersteunen we dan ook al geruime tijd Veilig Verkeer Nederland (VVN).

Lees meer
cotweetje.png

CO2-bewust

Vialis is eind 2009 een programma gestart om de CO2-footprint van het bedrijf in beeld te brengen. Dit maakt het voor ons mogelijk effectieve maatregelen te treffen om de CO2-uitstoot te verminderen en zo bij te dragen aan een meer duurzame samenleving. We rekenen bijvoorbeeld uit hoeveel CO2 de lucht in gaat door het autoverkeer van onze medewerkers en brengen het energieverbruik van het bedrijf in kaart. Op basis van dit inzicht (omvang en oorsprong) zijn reductiedoelstellingen geformuleerd en behaald. De reductiedoelstelling voor 2012 was 20% t.o.v. het referentiejaar 2009 (ca. 5.000 ton). De uitstoot is in 2015 teruggebracht tot 3.545 ton en 2015 is inmiddels gekozen als nieuw basisjaar. 

Lees meer
Realisatie.jpg

Medewerkers

Bij Vialis staat gezond en veilig werken voorop. Directie, management en medewerkers hechten grote waarde aan het veilig uitvoeren van werkzaamheden. Vialis hanteert een veiligheidsmanagementsysteem, dat integraal onderdeel uitmaakt van Vialis Management Systeem (VMS). Daarnaast werken we voortdurend aan de verbetering van veiligheids- en gezondheidsprestaties. Als werkmaatschappij van VolkerWessels sluit Vialis zich volledig aan bij de veiligheidsvisie en het veiligheidsbeleid van het moederbedrijf. 

Lees meer