icon-arrow-right
HomeOver VialisCorporate Responsibility

Corporate Responsibility

Corporate responsibility vormt een belangrijke basis voor het werk van Vialis. Wij willen een gezond bedrijf zijn dat waarde toevoegt op economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk gebied. Ook bij aanbestedingen wordt van bedrijven als Vialis in toenemende mate aandacht gevraagd voor integriteit, veiligheid en gezondheid, milieu en andere maatschappelijke belangen. Daaronder valt ook het voldoen aan wet- en regelgeving.

Duurzame oplossingen

Duurzame innovatie van producten en diensten is belangrijk voor het behoud en de uitbreiding van de markt. Denk aan producten...

Social Return

Social Return is opgezet voor mensen die zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan het werk komen.  

Milieu

Vialis vindt het belangrijk de belasting van het milieu tot een minimum te beperken. Daarbij gaat het om zowel onze eigen...

Samenleving

Vialis streeft naar een goede, directe verbinding met de maatschappij waarin we opereren. We minimaliseren de effecten die...

Veilig Verkeer Nederland

Als het aan Vialis ligt, gaan mobiliteit en veiligheid hand in hand. Om die reden ondersteunen we dan ook al geruime tijd...

CO2-bewust

Vialis is eind 2009 een programma gestart om de CO 2 -footprint van het bedrijf in beeld te brengen. Dit maakt het voor ons...

Medewerkers

Bij Vialis staat gezond en veilig werken voorop. Directie, management en medewerkers hechten grote waarde aan het veilig...

+