Zoeken
Kruispunt Asset management

Nederland staat de komende jaren voor een grote onderhoudsopgave. 


Om ervoor te zorgen dat de infrastructuur zo optimaal mogelijk wordt benut is data gedreven asset management cruciaal. Binnen verschillende VolkerWessels Infrastructuur bedrijven (o.a. Vialis en Asset Insight), heeft datagedreven asset management een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Delen van het spoor, de (vaar)wegen voor Rijkswaterstaat en kritische objecten van Schiphol worden op afstand gemonitord, grotendeels op basis van bestaande sensordata uit de objecten. Hierdoor ontstaat een actueler inzicht over prestatie, gebruik en conditie van de assets, en kan beter worden voorspeld. VolkerWessels Infrastructuur heeft de vraag naar datagedreven asset management al enkele jaren structureel en met progressie verankerd in haar organisatie.

Meedenken over de hele lifecycle

Vialis’ Asset Management loopt voorop met de inzet van veilige, innovatieve oplossingen die de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van tunnels, bruggen, sluizen en verkeerssystemen garanderen. Onze aanpak gaat uit van een lifecycle-benadering en een werkwijze waarin het onderhoud werkelijk waarde toevoegt aan de assets. Wat we doen, is voortdurend de afweging maken tussen gewenste prestaties, risico’s en (maatschappelijke) kosten.

Voorop staat, dat we zowel de bedrijfszekerheid en betrouwbaarheid als veiligheid vergroten. Om dit waar te maken, passen we RAMS-engineering en Life Cycle Engineering toe, direct vanaf de tenderfase. Bij voorkeur stappen we in een zo vroeg mogelijk stadium van projecten in, zodat we met onze expertise en vanuit zowel beheers-, gebruikers- als technisch perspectief mee kunnen denken over de gehele lifecycle.