Zoeken

Samenleving

Vialis streeft naar een goede, directe verbinding met de maatschappij waarin we opereren. We minimaliseren de effecten die onze projecten hebben op de directe (werk)omgeving. Daarnaast zetten we in op een open en eerlijke communicatie met betrokken partijen. Maatschappelijke verbinding speelt daarnaast een rol bij onze inzet voor sociale initiatieven en ons sponsor- en donatiebeleid. Daarbij staat de actieve betrokkenheid van onze medewerkers centraal.

Samenleving.jpg

 

Praktijkplein

Om jongeren te motiveren een technische opleiding te kiezen, heeft Vialis Infratechniek samen met het UWV en diverse scholen het Praktijkplein ingericht. Daarnaast wordt het Praktijkplein gebruikt om de huidige en nieuwe medewerkers praktijkervaring te laten opdoen en kwaliteit en de veiligheid van hun werkzaamheden in het veld te verhogen. Leerlingen kunnen hier oefenen met het aansluiten van apparatuur, ingraven van lussen en kabels en het maken van luskoppelmoffen. Monteurs van Vialis Infratechniek begeleiden de leerlingen en dragen hun kennis en ervaring over.

Paswerk

Vialis maakt al decennia gebruik van Paswerk. De medewerkers van Paswerk hebben moeite om op eigen kracht een reguliere werkplek te vinden. Door werkervaring op te laten doen, begeleiding te geven en te bemiddelen bij vacatures, helpen zij mensen op weg naar de arbeidsmarkt. Zo mogelijk is dat in het normale bedrijfsleven, waar nodig in de beschutte omgeving van de eigen werkplaats.