Zoeken

Onderhoud Maastunnelcomplex in Rotterdam

Onderhoud aan 'de Oude Dame'

Vialis gaat samen met de gemeente Rotterdam werken aan een nieuw onderhoudscontract voor het Maastunnelcomplex. Het onderhoudscontract bestaat uit twee delen: de Beheerteamovereenkomst voor het jaar 2022 én de Uitvoeringovereenkomst vanaf 2023, met een looptijd van 15 jaar. Het is voor Vialis, de gemeente Rotterdam én voor Nederland een unicum om een langdurige overeenkomst voor regulier onderhoud met een 2-fasencontract aan te gaan. De feestelijke ondertekening van de Beheerteamovereenkomst vond op 21 januari plaats.

Samen wérken aan optimaal onderhoud

De Maastunnel is de oudste tunnel van Nederland en een rijksmonument. Vandaar dat het monumentale karakter geborgd moet blijven met alle duurzaamheidseisen die hierbij horen. Hij verbindt in Rotterdam de oevers van de Nieuwe Maas met elkaar en is door het veelvuldige gebruik van motorvoertuigen, (brom)fietsers en voetgangers een belangrijke schakel voor de doorstroming in het Rotterdamse wegennet. Eind 2019 is de renovatie van de tunnelbuizen afgerond en is de tunnel weer volledig in gebruik genomen. Als verlengstuk van deze renovatie wil de gemeente Rotterdam het reguliere onderhoud op een hoger niveau brengen. 

Vialis gaat samen met de gemeente een integraal onderhoudsovereenkomst opstellen waarin niet alleen het onderhoud aan de tunnelbuizen is ondergebracht, maar het onderhoud aan het gehele Maastunnelcomplex. Dit complex bestaat uit een autotunnel, een fiets- en voetgangerstunnel met roltrapgebouwen, ventilatie- en garagegebouwen, opstelpleinen en twee onderdoorgangen. Samen wérken aan optimaal onderhoud betekent ook dat de Maastunnel blijft voldoen aan de wettelijke veiligheidsregels voor tunnels. Daarnaast zet Vialis haar expertise in om de tunnel gedurende werkzaamheden zo goed mogelijk bereikbaar te houden.

“Het Maastunnelcomplex is één van de Rotterdamse iconen. Bij zo’n bijzondere tunnel hoort ook een bijzonder onderhoudscontract. Dit betekent dat we flink gaan investeren in de samenwerking met Vialis om zo te werken aan wederzijds vertrouwen om een solide basis te leggen voor de samenwerking. Uiteindelijk hebben we straks één team dat het onderhoud van het Maastunnelcomplex doet, waarin zowel medewerkers van de gemeente als van Vialis zitten”

Ruud den Haak afdelingshoofd stedelijk beheer van de gemeente Rotterdam.