Zoeken

Renovatie draaibrug Montfoort

Samenwerking voor Toekomstbestendige Infrastructuur

In het project Kooymont pakken we samen met RWS twee bruggen aan: de Kooybrug in de N99 bij Den Helder en de draaibrug Montfoort. Dat doen we vanuit het gedachtengoed DOEN, het eerste DOEN-project voor VolkerWessels Infrastructuur. We werken als één team aan een optimaal eindresultaat van de renovaties waarvoor we een eerlijke prijs aan de markt betalen.

Het toekomstbestendig maken van twee bruggen


De beide bruggen, met veel geschiedenis, hebben gebruikers altijd veilig naar de overkant hebben gebracht. De bruggen hebben echter onderhoud nodig. Door de constructies en installaties te vernieuwen worden ze klaar gemaakt voor de toekomst. Het project is verdeeld in verschillende onderdelen. Vialis heeft de focus op de elektrotechnische, bediening en besturing werkzaamheden alsmede de werktuigbouwkundige activiteiten. De civiele werkzaamheden worden uitgevoerd door Van Hattum en Blankevoort.

Realisatie draaibrug Montfoort met unieke CE-markering


Met de ondertekening van de realisatieovereenkomst met Rijkswaterstaat in september 2022 is een mooie mijlpaal bereikt. Gezamenlijk zijn er mooie (ontwerp)producten ontwikkeld. In maart 2023 heeft de geslaagde terugplaatsing plaatsgevonden. Daarbij hebben we samen met Van Hattum en Blankevoort de twee 26 ton zware brugdelen van de draaibrug over de Hollandse IJssel in Montfoort met een kraan vanaf 47 meter hoogte weer behoedzaam naar hun plek gemanoeuvreerd. Uniek bij de draaibrug Montfoort is dat deze officieel gemarkeerd is met een CE-markering (Conformité Européenne). De brug voldoet daarmee aan alle europese richtlijnen voor machine veiligheid.

Veiligheid tijdens werkzaamheden


Dagelijks passeren vele fietsers en voetgangers het werkterrein van de draaibrug bij Montfoort waar diverse werkzaamheden worden uitgevoerd. Om de scholieren van het nabijgelegen Yuverta VMBO college bewust te maken van de gewijzigde situatie en mogelijke gevaren is in samenwerking met de school en Rijkswaterstaat een bewustwordingscampagne - zie jij mij, zie ik jou? - opgestart. Zo kunnen ook zij veilig onze bouwplaats passeren!

Daarnaast hebben we bij de draaibrug Montfoort nog een initiatief opgestart om een veilige omgeving te realiseren. Omdat de renovatiewerkzaamheden in het centrum van de stad plaatsvinden is vanwege veiligheid en beschikbaarheid het terrein van de lokale scouting nu in gebruik als werkplaats. Als dank is voor de Scouting Montfoort een veilige kast voor de opslag van gasflessen beschikbaar gesteld.

In mei 2023 is de draaibrug officieel weer in gebruik genomen voor het vaar- en wegverkeer door de wethouder van Gemeente Montfoort en Rijkswaterstaat . Met de openstelling ronden we samen met onze VolkerWessels Infrastructuur collega’s van Van Hattum en Blankevoort een succesvolle realisatie af.

Uniek samenwerkingsverband


Een belangrijke mijlpaal voor het bijzondere project, dat we uitvoeren in een uniek samenwerkingsverband met Rijkswaterstaat. Project Kooymont is namelijk een DOEN project. DOEN gaat voor maximale klantwaarde en eerlijk geld voor eerlijk werk door in bouwprojecten beter met elkaar samen te werken. Project Kooymont is het eerste DOEN-project voor VolkerWessels Infrastructuur. Inmiddels is DOEN onderdeel van de transitieaanpak ‘Op weg naar een vitale Infrasector’. Hierin werken de markt en Rijkswaterstaat samen aan een financieel gezonde sector waar projecten voorspelbaar verlopen en waar ruimte is voor innoveren en leren. Dat de aanpak werkt blijkt uit de manier waarop Rijkswaterstaat en de VolkerWessels-ondernemingen als één team, samen met stakeholders, binnen no-time een aantal technische oplossingen hebben geïmplementeerd.

Kooybrug Den Helder


In mei 2023 heeft Rijkswaterstaat de opdracht voor de uitvoering van renovatie werkzaamheden aan de Kooybrug definitief gegund aan de VolkerWessels combinatie Kooymont VOF. “We zijn blij en trots dat we dit DOEN project definitief gegund hebben gekregen. Een mooie manier van projecten aannemen en uitvoeren die in de toekomst nog vaker voor zal komen,” vertelt Integraal Projectmanager Marcel Doze namens de deelnemers van de Kooymont stuurgroep.

Contactpersoon