Zoeken
Buitenvelderttunnel

Tunnelveiligheid Schiphol

Het project Tunnelveiligheid Schiphol heeft als doel om twee tunnels, de Buitenvelderttunnel en de Kaagbaantunnel, zodanig aan te passen dat ze gaan voldoen aan de wettelijke richtlijnen. Dit betekent het aanpassen van de inrichting van de twee bestaande tunnels naar een nieuw tunnelconcept. Daarnaast omvat het project aanpassingen aan cq. uitbreiding van de bestaande technische ruimtes in de nabijheid van de tunnels en fysieke aanpassingen aan de bedienlocaties in het bestaande Regiecentrum (RC) en de Back-up bedienlocatie in het schipholgebouw. Ten behoeve van de openstellingsvergunning omvat het project tenslotte nog het trainen en opleiden van onderhouds- en bedienend personeel.

Doelstellingen

Het project heeft de volgende doelstellingen:

  1. Zorgdragen dat de twee tunnels zijn ingericht/aangepast aan de vigerende wet- en regelgeving met als doel het verkrijgen van de openstellingsvergunning.
  2. Behoud bovenliggende infrastructuur en
  3. Inzet mogelijk maken ten behoeve van brandbestrijding en hulpverlening.

 

Hiermee is geborgd dat de tunnels veilig gebruikt kunnen worden. 

Activiteiten

Om te kunnen voldoen aan deze doelstelingen moet de inrichting van de bestaande tunnels worden aangepast op ondermeer de volgende onderdelen:

  • aanbrengen technische installaties in de tunnels, technische ruimte en bedienlocaties;• verkeersinstallaties voor detectie en regulering.
  • constructieve aanpassingen ten behoeve van de realisatie van compartimentering en vluchtweg

 

 

Er is besloten tot een geïntegreerd contract af te sluiten op basis van UAV-GC voor ontwerp, uitvoering en 15 jaar onderhoud van de tunnels.

Onafhankelijk materialen paspoort als eerste in gebruik in dit project

Dit is het eerste project dat met het materialenpaspoort aan de gang gaat in de infra. Het materialenpaspoort is in het leven geroepen om gebruik van herbruikbare materialen te bevorderen en te investeren in slimme ontwerpen om circulariteit te ondersteunen en verspilling tegen te gaan. 

 

De kracht van Vialis

Op dit project wordt door middel van een gestructureerde integrale aanpak, op basis van Systems Engineering, gewerkt aan een betrouwbaar en veilig nieuw tunnelconcept. Hierbij is ook de samenwerking tussen verschillende disciplines van essentieel belang. Ontwerpers, uitvoerders, proces ondersteunende medewerkers en het beheer- en onderhoudsteam zijn dag in dag uit in de weer om samen het project een stapje verder te brengen. De integrale afstemming tussen deze disciplines én opdrachtgever is dan ook doorslaggevend bij het neerzetten van een eindresultaat waar alle betrokkenen trots op kunnen zijn.

 

Contactpersoon