Zoeken
VODK-WNN_2-small.jpg

Vast onderhoud DVM-Keten Rijkswaterstaat Verkeerscentrale Noordwest Nederland

Ontzorgen van Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (RWS) West Nederland Noord (WNN) is de uitvoeringsorganisatie die in opdracht van de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu de infrastructurele netwerken van WNN beheert en ontwikkelt. RWS VODK WNN is daardoor verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en aanleg van de DVM keten in het beheergebied WNN en voor de uitvoering en handhaving van het beleid. Het te onderhouden areaal binnen dit beheergebied betreft het meerjarige integrale onderhoud van de systemen en de keten van inwinning tot en met bediening in verkeerscentrale WNN, ofwel ‘van lus tot lessenaar’ (DVM ketens).

RWS wil ontzorgd worden. Dit betekent dat de opdrachtnemer taken overneemt die voorheen door RWS werden uitgevoerd. De essentie van het prestatiegericht onderhoudscontract is dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het onderhouden van het areaal en/of object(en). De opdrachtnemer is dus zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitsborging en moet tijdens de looptijd van het contract aantoonbaar aan de gestelde eisen voldoen. De contractuele basis is de UAV-GC. De rol van RWS verandert: RWS beheerst op afstand en past daarvoor Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) toe.

 

Vialis houdt het netwerk van de RWS Centrale Informatie Voorziening (CIV) optimaal beschikbaar door risico gestuurd onderhoud. Daarbij ligt de focus op de volgende taken:

  • Functioneel op orde brengen en in stand houden van het areaal;
  • Voorkomen van ongewenste gebeurtenissen door het juiste onderhoud correct uit te voeren;
  • Minimaliseren van hinder voor klant en gebruikers door slim te plannen en door de onderhoudsactiviteiten zoveel mogelijk met nevenaannemers en UPC’s te clusteren;
  • Verzamelen en borgen van de areaalinformatie voor Rijkswaterstaat CIV;
  • Verbeteren, risico’s beheersen en kansen benutten.

 

Met dit contract beheerst Vialis zowel de korte- als de lange termijnfunctie van het areaal. Op korte termijn het borgen van de operationele beschikbaarheid van het netwerk, het betrouwbaar maken en optimaliseren van het onderhoudsconcept. Op lange termijn dat Rijkswaterstaat CIV in staat is om op basis van overdraagbare (accurate, betrouwbare en complete) informatie het areaal te beheren en te ontwikkelen.