Zoeken

Vervanging Bediencentrale Scheveningen

Veilige en betrouwbare begeleiding van de scheepsvaart

Een belangrijke bediencentrale die zorgt voor een veilige en betrouwbare bediening van tunnels, bruggen, pollers en scheepvaart in Den Haag. De huidige bediencentrale, ook wel ‘de Semafoor’ genoemd, gelegen op de kop van het Adriaan Maasplein in Scheveningen, dateert uit 1953 en was oorspronkelijk alleen voor scheepvaartbegeleiding bedoeld. Gedurende de jaren is de bediening van verschillende tunnels, bruggen en pollers in Den Haag ook in de bediencentrale ondergebracht. Hierdoor is de Semafoor sinds 2019 volledig bezet. Omdat er in de Semafoor geen ruimte meer is voor uitbreiding, het gebouw al meer dan 65 jaar oud is en de indeling van het gebouw niet meer voldoet aan de huidige (moderne) standaarden, is besloten de Semafoor te slopen en op dezelfde locatie een nieuwe en toekomstbestendige bediencentrale te realiseren. Een bediencentrale van waaruit ook de nieuwe Victory Boogie Woogietunnel bediend kan worden.

Volledig operationeel tijdens de werkzaamheden

De bediencentrale zorgt voor een veilige en goede doorstroming op de weg maar ook op het water. Belangrijk onderdeel van het project is dan ook dat de centrale gedurende het gehele project volledig operationeel dient te blijven. De bewaking en bediening van de tunnels, bruggen en pollers in Den Haag is al overgenomen door de bediencentrale bij de Victory Boogie Woogietunnel. Voor het scheepvaartverkeer dient de combinatie BESIX en VolkerWessels onderneming Vialis vóór de sloop van de Semafoor een tijdelijke huisvesting voor de centrale moet hebben voorbereid, ontworpen en gerealiseerd. Ook het ontwerp, de realisatie en het 15 jarig onderhoud van de nieuwe bediencentrale ligt in handen van de bouwcombinatie.

Begin 2024 vindt de oplevering plaats van de nieuwe bediencentrale.

Vormgeving als zeeschip

De nieuwe bediencentrale komt op het Noordelijk Havenhoofd, aan het einde van de Scheveningse boulevard en aan de haven. De vormgeving van het gebouw doet denken aan het stuurhuis van zeeschepen. Vanaf de bovenste verdieping van het gebouw is er een goed en vrij uitzicht over zee. Dat is belangrijk om scheepvaartverkeer te kunnen begeleiden. Ook aan de oud-vissers is gedacht. In het nieuwe gebouw op de begane grond komt een ruimte waar zij kunnen samenkomen. Net als in de bestaande bediencentrale.