Zoeken

Wisselbaan

De wisselbaan bestaat uit twee rijstroken en zorgt in de ochtendspits voor een betere doorstroming van het verkeer van Almere (A6) naar Amsterdam (A1) en Schiphol.

In de avondspits wordt de rijrichting omgedraaid en zijn er voor het verkeer twee extra rijstroken beschikbaar van Amsterdam en Schiphol naar Almere toe. Vialis is integraal onderdeel geweest van dit project. Bij de ontwikkeling van unieke software voor de centrale bediening vanuit de verkeerscentrale Velsen en het plaatsen van de installaties.

Alleen voor personenvoertuigen

In verband met de veiligheid mogen alleen personenauto’s en motoren gebruik maken van de wisselbaan. Bussen, vrachtverkeer, motorvoertuigen met aanhanger en transport van gevaarlijke stoffen mogen geen gebruik maken van de wisselbaan. Alleen in geval van calamiteiten of bijvoorbeeld onderhoud kan daarop een uitzondering worden gemaakt.