Zoeken
a4DelftSchiedam.jpg

A4 Delft-Schiedam

Al jarenlang is er onvoldoende wegcapaciteit om te voldoen aan het verkeersaanbod tussen Den Haag en Rotterdam. Met de aanleg van de A4 tussen Delft en Schiedam, waarover al meer dan 25 jaar wordt gesproken, komt er een einde aan de files op de A13.

A4all

Rijkswaterstaat legt met het consortium A4all 7 kilometer nieuwe snelweg aan van Delft tot aan het Kethelplein.

 

Het project omvat vijf tracédelen, vele kruisingen en het eco-aquaduct.
Van Noord naar Zuid op de A4 tussen de Beatrixlaan in Rijswijk en de Kruithuisweg in Delft is in de eerste helft van 2013 groot onderhoud gepleegd en is de snelwegsignallering en openbare verlichting tot het nieuwe tracé aangelegd.
Na een stukje maaiveld van een halve  kilometer volgt de half verdiepte ligging van ruim 2 kilometer en de verdiepte ligging van 1,5 kilometer. Daar verdwijnt de snelweg in een landtunnel van twee kilometer. Hierna kruist de A4 het geheel gerenoveerde knooppunt Kethelplein om vervolgens aan te sluiten op de bestaande A4 naar de Beneluxtunnel en de A20.

 

De verdiepte liggingen en tunnel vereisen een bijzondere aanleg van de technische installaties. Deze zijn ondergebracht in 9 dienstgebouwen langs de verdiepte tracé’s en 3 grote dienstgebouwen langs de landtunnel. Hiervandaan worden een 50-tal technische installaties bediend, bestuurd, bewaakt en gevoed. De centrale bediening vindt plaats vanuit de verkeerscentrale Rhoon, maar er kan ook lokaal worden bediend. Bij het ontwerp van de tunnelinstallaties wordt de landelijke tunnelstandaard toegepast. De tunnel is daarmee een van de landelijke pilots voor de toepassing van deze standaard.

 

De werkzaamheden aan de A4 zijn gestart in het tweede kwartaal van 2012. Eind 2015 is het project gereed.

Vialis

Vialis is binnen het consortium, samen met Heijmans Techniek & Mobiliteit, verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en het testen van alle Technische Installaties binnen en buiten de tunnel. Onderdeel van de scope is ook het Meerjarig Onderhoud van de systemen. Vialis is als werkmaatschappij van VolkerWessels samen met andere VolkerInfra bedrijven onderdeel van het Consortium A4all.