Zoeken
Sluis_Stuw_Lith_2.jpg

Cyber security / noodstop onderzoek Sluis/stuw

De opdracht bij dit project vond plaats op 3 verschillende locaties, te weten de sluis/stuw Grave, Lith en Heumen. 

Bij 2 van deze locaties bestond het werk uit een onderzoek/inventarisatie (o.a. op locatie) van de in diverse claims beschreven Project Opdracht Formulieren (POF) op het gebied van cyber security. Aangetroffen problemen welke direct opgelost konden worden, zijn direct opgelost. Overige aangetroffen issues welke niet binnen de gestelde termijn opgelost konden worden zijn middels een uitgebreide projectbegroting aan de opdrachtgever geoffreerd. Hierbij is continu via korte lijnen geschakeld met de verantwoordelijke binnen Rijkswaterstaat.

 

Bij de locatie Lith is er een System Requirements Specification (SRS) opgesteld. In dit document worden de project specifieke eisen vastgelegd die betrekking hebben op de scoop van het werk zodat er een integrale functionele werking geborgd kan worden in het ontwerp. Uiteindelijke doel/scope van de opdracht is om de huidige installatie te voorzien van een integrale noodstop voor het gehele object, waarmee alle schuiven in één keer stil kunnen worden gelegd vanaf alle bedienposten bij dit object.