Zoeken
Galecopperbrug_(6).jpg

Renovatie Galecopperbrug

In de A12 bij Utrecht ligt de Galecopperbrug – de op één na drukst bereden brug in Nederland. Dagelijks steken zo’n 200.000 voertuigen via deze brug het Amsterdam-Rijnkanaal over. De brug uit 1974 is 327 meter lang en bestaat uit twee stalen tuibruggen met elk vijf rijstroken. Doordat er steeds meer (en steeds zwaarder) verkeer overheen gaat, is de brug aan renovatie toe.

Versterken en verhogen: een technische uitdaging

De Galecopperbrug wordt in opdracht van Rijkswaterstaat gerenoveerd door bouwcombinatie Galecom. De renovatie is nodig omdat de brug aan de grens van zijn maximale belasting zit. Door vermoeiing in het stalen rijdek is de brug aan groot onderhoud en versterking toe. Na de renovatie moet de brug weer 30 jaar mee kunnen.

Werkzaamheden algemeen

De brug wordt in het midden 70 cm verhoogd. Dit maakt 4-laagse containervaart mogelijk.
De belangrijkste en technisch lastigste onderdelen voor de versterking vormen vier stalen voorspanliggers. Deze stalen kokers worden over de gehele breedte van het Amsterdam-Rijnkanaal aan de brug gekoppeld.

Werkzaamheden Vialis

VolkerWessels-dochter KWS Infra is onderdeel van de bouwcombinatie Galecom. Als onderaannemer van KWS Infra is Vialis verantwoordelijk voor het aanbrengen, vernieuwen of uitbreiden van alle elektrische installaties in de brug. Daartoe behoort onder meer:

- verlichting in de technische ruimtes;
- ladderbanen voor bekabeling;
- navigatieverlichting voor de scheepvaart;
- gladheidmeetsysteem in het wegdek;
- bliksemafleiders op de vier staanders.

Rijstroken

Tijdens de renovatie van de brug – en tijdens het plaatsen van nieuwe betonnen rijstroken – blijft het verkeer de brug gebruiken. Dat is mogelijk door rijstroken te versmallen en te verplaatsen. Vialis leidt dit verkeerskundig in goede banen en zorgt dat de signaalgevers en detectielussen meegaan in die wijzingen en dat er extra verkeerscamera’s worden geplaatst.

Samenwerking

De bouwcombinatie Galecom zet met zijn partners in op realisatie van dit complexe en omvangrijke project, volgens planning en binnen budget. Het belang dat de combinatie hecht aan een nauwe samenwerking met de opdrachtgever komt onder meer tot uiting in de gezamenlijke huisvesting met het projectteam van Rijkswaterstaat.