Zoeken
knooppunt_hintham.jpg

Rondweg Den Bosch

De bouwcombinatie InfrA2 heeft tussen september 2006 en eind 2009 in opdracht van Rijkswaterstaat Noord-Brabant het project A2 Rondweg Den Bosch ontworpen en gebouwd. Tussen de Maas en Vught is de A2 omgebouwd van 2x3 naar 4x2 rijstroken. Daarbij is het doorgaande verkeer gescheiden van het lokale en regionale verkeer. Tijdens de verbouwing waren steeds 2 x 3 rijstroken beschikbaar. Alleen in 'daluren' is tijdelijk een rijstrook en/of een af/oprit buiten gebruik gesteld. Vialis was verantwoordelijk voor de DVM-systemen.   Zie: Knooppunt Hintham - faseringen

Ingrijpende wijzigingen

Het doorgaande verkeer Utrecht-Eindhoven v.v. beschikt nu over de twee hoofdrijbanen. Daarop sluiten geen op- en afritten aan. De maximumsnelheid is hier 120 km/u. Het lokale verkeer en het verkeer naar en van de A59 Oost en -West maakt gebruik van de parallelbanen. Het verkeer mag hier maximaal 100 km/u rijden. Alle bruggen en viaducten op dit traject zijn verbreed. De knooppunten Empel en Hintham zijn ingrijpend gewijzigd. Door toepassing van geluidreducerend asfalt en de bouw van nieuwe geluidschermen is de geluidsoverlast voor de omgeving verminderd.

Activiteiten Vialis

Vialis was binnen de combinatie InfrA2 verantwoordelijk voor de DVM (Dynamisch Verkeers Management) systemen, waaronder verkeerssignalering, monitoring, TDI (Toerit Doseer Installaties) , VRI (Verkeers Regel Installaties), Gladheidmeldsysteem, verkeersinformatie, (dynamische) openbare verlichting en pompinstallaties.


Binnen een tijdsbestek van negen maanden voorzag Vialis ruim 12 kilometer snelweg van nieuwe DVM-systemen.

 

Om een beeld te krijgen onderstaand wat hoeveelheden:
• 34 WKS-en (Wegkantstations)
• 36 Portalen
• 3 TDI's (zijn later verwijderd)
• 6 BermDRIP's (zijn later weer verwijderd)
• 3 VRI's (Verkeersregelinstallaties)
• 200 signaalgevers
• 900 lichtmasten en/of armaturen
• ca 200 km kabelwerk
• 1 GMS (gladheidmeldsysteem)
• 2 Pompinstallaties

34 Faseringen

Bovenstaande systemen zijn ook allemaal in dezelfde periode door Vialis ontworpen op basis van functionele eisen die in het contract zijn opgenomen.
Het hele werk is uitgevoerd in 34 verschillende faseringen, dat betekent dat de wegindeling 34 keer gewijzigd is gedurende de bouwperiode. Een en ander houdt in dat bijna wekelijks delen van de weg (en systemen) in gebruik werden genomen.