Zoeken

Altijd optimale doorstroming met Flex

Flex is de Vialis oplossing voor het onderhoudsvrij regelen van verkeer op een lokaal kruispunt.

De Flex verkeersregeling (regelapplicatie) is speciaal voor de iVRI ontwikkeld en benut alle mogelijkheden van de iVRI om het verkeer op een kruispunt optimaal te regelen.

Verkeerskundige op straat.png

Onderhoudsvrij regelen

Doordat het optimaliseren van de verkeersstromen binnen Flex geautomatiseerd is, neemt Flex de wegbeheerder veel werk uit handen. Zo worden niet alleen de maximale groentijden en de detector-hiaattijden automatisch bepaald, maar ook de volgorde waarin de richtingen groen worden. Dit optimalisatieproces vindt continu plaats, afhankelijk van de actuele verkeershoeveelheden. Het verkeerskundig onderhoud wordt daarmee tot een minimum beperkt, niet alleen in de beheerfase, maar ook tijdens de ontwerpfase.

 

 

Flex Grafieken.jpg
Vergelijking voertuigverliesuren geoptimaliseerde Moduleregeling vs. Flex

Altijd optimale doorstroming

Naast dat er minder onderhoud nodig is, levert de toepassing van Flex een flinke verbetering op van de doorstroming. De reductie van voertuigverliesuren bedraagt 10% tot 15% ten opzichte van een klassieke verkeersregeling. Dit komt doordat Flex over een intern voertuigmodel beschikt waarin informatie uit detectielussen en uit diverse Talking-Traffic-apps real-time binnenkomt. Op basis van dit voertuigmodel voorspelt Flex wanneer een voertuig bij de wachtrij zal aansluiten en evalueert op basis hiervan tientallen verschillende varianten voor welke richting het eerst groen krijgt.

 

 

Geen extra infrastructuur

Daarnaast beschikt Flex over een algoritme om aankomsten van nieuwe voertuigen te voorspellen. Hier zijn geen extra detectielussen voor nodig en dat scheelt in de kosten.  Het resultaat van Flex is nog beter als detectie-informatie van een eerder kruispunt wordt gekoppeld. Bij iVRI’s is het dan niet nodig om hiervoor extra bekabeling vanaf het eerdere kruispunt aan te brengen.

 

 

Flex_1.png

Flex reageert op beleidskeuzes

Binnen Flex zijn opties beschikbaar waarmee de wegbeheerder beleidskeuzes kan instellen. Zo kunnen bepaalde richtingen of bepaalde typen weggebruikers, denk aan auto's, fietsers, voetgangers, meer of minder meewegen in de algoritmes van Flex.

 

 

 

 

 

 

 

Mockup verkeer.nu Flex.jpg

Benaderbaar vanuit beheerscentrale

Flex is voorzien van volledige IVERA-ondersteuning. Dat betekent dat Flex vanuit iedere willekeurige IVERA-centrale te benaderen en aan te passen is, bijvoorbeeld vanuit het verkeersmanagementplatform verkeer.nu.

Middel-7-1024x663.jpg

Flex regeling in combinatie met Modulestructuur of Halfstar

Binnen de verkeersregeling kan naast de flexibele groensturing van Flex gekozen worden voor traditionelere regelstructuren, zoals Modulestructuur of Halfstar. Daarnaast kan Flex worden ingezet in combinatie met de netwerkregeling Toptrac. In dat geval verzorgt Toptrac de groene golf over meerdere kruispunten en zorgt Flex voor de flexibele planning van de overige richtingen op ieder lokaal kruispunt.

Talking Traffic

Binnen Flex zijn alle use cases van Talking Traffic mogelijk: Prioriteren (use case 3), Informeren (use case 4) en Optimaliseren (use case 5).

Lees meer over onze oplossingen