Zoeken

2e landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ op 3 november 2017

Op vrijdag 3 november vindt de tweede landelijke Summit ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ plaats, in congrescentrum Van der Valk in Sassenheim. Deze Summit wordt georganiseerd door de zes decentrale overheden en dertien private partijen uit het programma iCentrale. Hier zullen meer dan twintig multi-domein iDiensten centraal staan, en veelal live worden getoond.

Banner Najaarssummit 3 november 2017.jpg
Banner Najaarssummit 3 november 2017.jpg

Hoe kan het weg- en stadsbeheer van decentrale overheden in Nederland efficiënter en effectiever worden georganiseerd? Dat is de vraag waarop het programma zich richt. De decentrale overheden en private partijen uit het programma laten tijdens de Summit op 3 november zien dat het anders kan.

Gezamenlijke transitie

Gezamenlijk ontwikkelen de private en publieke partijen uiteenlopende iDiensten die tot een optimale, geïntegreerde dienstverlening in zes domeinen leiden: brug- en sluisbediening, tunnelbediening en -bewaking, verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadstoezicht en crowdmanagement. Uitgangspunt is dat er slim geïntegreerd en gecombineerd wordt. De iDiensten variëren van een iGenerator voor een actueel multi-domein overzicht tot een managing agent die kan ondersteunen bij het organiseren stads- en wegbeheer. Met deze iDiensten willen de zes decentrale overheden en dertien private partijen een transitie bewerkstelligen die alleen door samenwerking kan worden gerealiseerd:

  • Van: in eigen publiek beheer uitvoeren van deze diensten, per weg- en stadsbeheerder en per domein;
  • Naar: geïntegreerde diensten door ook private partijen over de weg- en stadsbeheerders en domeinen heen.

 

Programma Summit op 3 november 2017

De tweede landelijke bijeenkomst ‘Mobility, Safety and Smart Centres as a Service’ is een vervolg op de eerste Summit in maart dit jaar. Op 3 november 2017 kunnen de decentrale overheden kennisnemen van de gebruiksproducten en instrumenten die voor hen zijn ontwikkeld en die hen ondersteunen bij het gaan afnemen van iDiensten, evenals modeluitvragen en modelcontracten voor decentrale overheden. Het programma bestaat uit een plenair deel waarin de vervolgontwikkelingen worden gepresenteerd en uit 22 interactieve kennissessies. Het volledige programma is te vinden op www.maasandmore.com.

 

MaaSandMore

Onder de naam MaaSandMore ontwikkelen dertien private partijen in samenwerking met zes decentrale overheden integrale diensten op het gebied van tunnelbediening en -bewaking, brug- en sluisbediening, (weg)verkeersmanagement, parkeerbeheer, stadsbeheer en - toezicht en crowdmanagement. Dat doen zij vanuit het programma iCentrale ondersteund door het programma Beter Benutten/Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Vanaf het eerste uur nemen deel: Gemeenten Almere, Rotterdam en Den Haag, Provincies Utrecht, Flevoland en Noord-Holland.