Zoeken

Automobilist in Purmerend bereikt in rap tempo de A7

Doorstroming en Benutting van het wegennet zijn steeds meer beleidspunten voor landelijke, regionale en gemeentelijke overheden. Ook bij de gemeente Purmerend staat dit punt hoog op de politieke agenda. Zij is dan ook één van de gemeentes in Nederland die actief is met ‘Gebiedsgericht Benutten' (GGB). Vialis hielp bij het oplossen van de slechte doorstroming van het verkeer door het centrum van de stad en zorgde voor betere benutting van het wegennet.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

Met name in de ochtendspits kwam het verkeer maar moeizaam vanuit de wijken ten oosten van het centrum van Purmerend naar Rijksweg A7. Van een prima alternatief, via de zuidzijde om het centrum heen, werd maar nauwelijks gebruik gemaakt. Om in de afwikkeling van het verkeer door het centrum verbetering te brengen heeft de gemeente in samenwerking met Vialis twee projecten gerealiseerd:

  • het met behulp van een verkeersregelinstallatie doseren van het verkeer dat het centrum wil inrijden.
  • het informeren van de automobilist over de reistijd via beide routes naar de A7.

Voor het informeren van de automobilist over de snelste reistijd naar de A7 werd een DRIP (Dynamisch Route Informatie Paneel) toegepast, dat op circa 100 meter voor het beslispunt van beide routes is geplaatst. De informatie op de DRIP bestaat uit het weergeven van de reistijden op de beide routes. Dit met het doel de automobilist te verleiden de voorkeursroute buiten het centrum om te nemen. De reistijden worden bepaald op basis van informatie afkomstig van TomTom. TomTom ontleent deze data uit de historische informatie van automobilisten die gebruik maken van de TomTom-navigatiesystemen en actuele data uit andere bronnen.

Het centrale systeem dat de data van TomTom inwint en de informatie naar de DRIP stuurt wordt gehost in het datacenter van Vialis in Haarlem. De gemeente heeft de mogelijkheid om in plaats van de reistijden incidenteel andere informatie op de DRIP te tonen. Hiervoor heeft de gemeente de beschikking over een gebruikersinterface met een aantal voorgeprogrammeerde teksten.

De gemeente Purmerend ontvangt subsidie voor de realisatie van het systeem. Om de subsidie te behouden diende het systeem voor 1 oktober 2011 te worden opgeleverd. Na ontvangst van de opdracht, eind juni 2011, heeft Vialis het project in een recordtijd van 3 maanden gerealiseerd en naar tevredenheid van de gemeente op tijd opgeleverd.