Zoeken

Camerasysteem en dynamische openbare verlichting tussen Holendrecht en Maarssen

In juli 2010 stelde toenmalig minister Eurlings de vijf rijstroken op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam open voor het verkeer. In september volgden ook de rijstroken in tegenovergestelde richting. Sinds die tijd is de weg open, maar wordt er nog dagelijks hard gewerkt aan de afronding van dit spoedaanpakproject.

Camera's voor actuele visuele informatie

Het traject tussen Holendrecht en Maarssen wordt door Vialis voorzien van camera's ten behoeve van Incident Management. Met behulp van deze camera's ontvangt de wegverkeersleider van Rijkswaterstaat actuele visuele informatie van de weg. De hoofdfunctie van de camera's is om, in het geval van een incident, inzicht te hebben in de situatie ter plekke. De wegverkeersleider kan dan bijvoorbeeld zelfstandig rijstroken afkruisen en de weginspecteurs/hulpdiensten snel voorzien van informatie zoals bijvoorbeeld omvang, type voertuigen en de exacte plaats van het incident. Op het 17 kilometer lange A2HoMa-traject zullen naar verwachting zo'n 35 camera's geplaatst worden, die kunnen worden bediend vanuit de verkeerscentrales in Noord-Holland en Utrecht.
Om een goed werkend camera systeem op te leveren wordt momenteel door Vialis eerst een theoretisch ontwerp opgesteld. Dit ontwerp wordt in de praktijk door middel van zichtmetingen geverifieerd. Zichtbeperkende objecten zoals het geluidsscherm, bomen of bewegwijzering worden bekeken. In voorkomende gevallen zal een alternatieve camerapositie gevonden moeten worden. De zichtmetingen vinden zowel overdag als 's nachts plaats.

Dynamische verlichting

De reeds geplaatste openbare verlichting langs het traject A2HoMa schakelt momenteel alleen 'aan' of 'uit'. Met de opdracht die Vialis ontving om het systeem dynamisch uit te voeren worden alle standen tussen 0 en 100 % mogelijk gemaakt. Theoretisch is het straks mogelijk ieder lichtpunt langs de weg apart in te schakelen. Echter, in de praktijk worden gebieden gedefinieerd waarbinnen met een bepaald regime wordt geschakeld. Per regime wordt vastgelegd of het een landelijk of stedelijk gebied betreft en vervolgens wordt dit gecombineerd met het actuele verkeersaanbod, de zichtbaarheid en de weersgesteldheid. De op- en afritten worden in de nieuwe situatie niet meegedimd en zullen altijd op 100 % branden om de verkeersveiligheid niet in het geding te brengen.

Bouwcombinatie A2 HoMa

De bouwcombinatie A2 HoMa bestaat uit KWS, Boskalis en Mourik. Deze bouwcombinatie kreeg van Rijkswaterstaat de opdracht het 17 kilometer lange traject tussen Holendrecht en Maarssen onder handen te nemen en ondermeer te voorzien van dertien duikers, zeven landbouwbruggen, veertien bruggen en viaducten, ongeveer 5 km geluidsscherm en een groot aantal nieuwe op- en afritten. Van Hattum en Blankevoort bouwde ondermeer het nieuwe viaduct bij Vinkeveen. Vialis houdt zich binnen dit project onder andere bezig met de verkeerssignalering, openbare verlichting, toeritdoseerinstallaties, gladheidsmeldsystemen, verkeersregelinstallaties, bewegwijzering, camerabewaking en Dynamische Route Informatie Panelen.