Zoeken

Combinatie Vialis/KWS Infra/Van Hattum en Blankevoort haalt spoedproject binnen

De eerste van de zes bundels van de Spoedwet-trajecten heeft in een recordtijd van vier maanden de aanbestedingsfase doorlopen. De aanpak van één van deze bundels A1 / A6 is gegund aan Vialis en haar VolkerWessels-zusjes KWS Infra en Van Hattum en Blankevoort.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

De wegaanpassing bestaat uit het uitbreiden van een snelweg met een wisselstrook of het inrichten van de vluchtstrook als spitsstrook. In ieder geval worden de signaleringssystemen (detectielussen, camera's, matrixborden, portalen) aangepast. Op een aantal wegen wordt de verharding versterkt en/of verbreed en worden viaducten aangepast.
Het project bestaat uit de volgende snelwegen:


- A1 Watergraafsmeer - Diemen
- A1/A6 Diemen - Muiderberg - Almere Stad West
- A1 't Gooi

 

Het Vialis-deel bestaat uit het vernieuwen van alle technische installaties en bewegwijzering, waaronder circa 100 wegkantstations en 500 signaalgevers ten behoeve van de signalering, 18 toeritdoseerinstallaties, 190 incidentmanagementcamera's, 20 nieuwe portalen, 1000 nieuwe lichtmasten en 50 dynamische wisselborden.

 

De uitvoering zal in 2010 en begin helft 2011 plaatsvinden.
Het project werd in juli 2009 samen met de wegverbredingen van de N50 en A2/A58 op de markt gezet. De inschrijvers moesten eind oktober naast een prijs ook een aantal kwalitatieve documenten indienen, waaronder een kansen- en risicodossier en een planning. Deze kwalitatieve documenten en interviews met sleutelfiguren, zoals de projectmanager, wogen voor 70% in de bepaling van de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).