Zoeken

Configuratiemanagement is een vak

Overheden beperken zich meer en meer tot hun essentiële taken. Voor het ontwerpen, bouwen en onderhouden van infraprojecten doen ze steeds vaker een beroep op marktpartijen als Vialis. Deze krijgen daardoor automatisch ook de rol van informatiebeheerder toegewezen. Dat zorgt voor uitdagingen op het gebied van het koppelen van alle verschillende informatiesystemen, oftewel: configuratiemanagement.Configuratiemanagement is de laatste jaren, ook voor Vialis, steeds meer een vak geworden.

_D3C3014.jpg

Configuratiemanagement

Er komt veel bij kijken om het bijhouden, analyseren en overdragen van informatie te regelen. Bij een groot project zijn daarmee soms wel tientallen mensen bezig. Het gaat verder dan het documenteren van beschikbare gegevens en koppelen van deelsystemen. Zo wordt ook vastgelegd wie er allemaal bij de informatie kan en welke rechten personen hebben. Configuratiemanagement neemt dan ook een steeds prominentere plek in bij het werk van Vialis. Vialis is zich er steeds meer van bewust dat het op een adequate wijze vullen van databases en het zorgvuldig overdragen hiervan aan de opdrachtgever belangrijk is.

Onderhoudshistorie

Vialis vindt dat de verantwoordelijkheid voor het vastleggen van alle informatie rondom een project ligt bij de marktpartijen. Marktpartijen zijn immers degenen die essentiële informatie over ontwerp, bouw of onderhoud van een project verzamelen en vastleggen. Na het binnenhalen van een bouw- of onderhoudViascontract, is het aan de marktpartij om gedurende dat contract te zorgen dat alle informatiesystemen up to date zijn. Na afloop van het contract moet al deze informatie weer aan de opdrachtgever worden overgedragen. Dat is belangrijk, want op basis van bijvoorbeeld de onderhoudshistorie moet een eventuele volgende contractpartij weer zorgen dat een infraproject zoals bijvoorbeeld een tunnel blijft functioneren. De opgebouwde kennis moet voor volgende generaties behouden blijven.

Ontwikkelde standaarden

Opdrachtgevers willen tegenwoordig steeds meer sturen op eventuele risico’s en budget. Als marktpartij speelt Vialis daarop in door ervoor te zorgen dat informatie over maintenance engineering en RAMS naadloos in elkaar overgaan. Al vroeg tijdens de ontwerpfase denkt de Beheer en Onderhoud-organisatie van Vialis mee over betrouwbaarheid, beschikbaarheid en de mate waarin het project straks te onderhouden is. Essentiële informatie wordt vroegtijdig voor de onderhoudspartijen vastgelegd en ontsloten. Vialis heeft op het gebied van RAMS en maintenance engineering de juiste methode en samenwerking met de ontwerpers gevonden. De informatie vanuit het RAMS-traject wordt direct vertaald in een op de werkvloer bruikbaar onderhoudsconcept en voor de klant inzichtelijk life cycle costing-model. Dat is uniek.

RMB VIA 161011 img 006.jpg