Zoeken

CVMS van Vialis laat rijkswegen ‘praten’ met gemeente en provincie

Alle vijf de regionale verkeerscentrales van Rijkswaterstaat beschikken sinds eind 2009 over een door Vialis geleverd Centraal Verkeersregelinstallatie Management Systeem, ofwel CVMS. Niet alleen de regionale diensten van Rijkswaterstaat, maar ook andere regionale en lokale wegbeheerders kunnen hier hun voordeel mee doen.

Met het CVMS kunnen de verkeerscentrales van Rijkswaterstaat snel en efficiënt VRI's (verkeersregelinstallaties) en TDI's (toeritdoseerinstallaties) beheren. Daarnaast maakt het CVMS het mogelijk om VRI's en TDI's van Rijkswaterstaat in te zetten voor dynamisch verkeersmanagement.

De verkeerscentrales van Rijkswaterstaat kunnen echter binnenkort met het CVMS ook regionaal verkeersmanagement gaan uitvoeren. Hiertoe wordt een koppeling gerealiseerd met VRI's van gemeentes of provincies via de ViValdi maatregel-module. Dit is belangrijk, want als de belangrijkste verkeersaders in grote steden verstopt raken, komt de doorstroming vanuit, naar en binnen de stad in gevaar en heeft dit zijn uitwerking op het rijkswegennet. Het communiceren met de VRI-centrales van gemeentes en provincies over ingezette maatregelen is een belangrijk voordeel ten opzichte van de systemen die eerder in gebruik waren.

Met de koppeling van regionale VRI's aan het CVMS kan de verkeerscentrale inspelen op voorvallen die van invloed zijn op verkeerssituaties die de rijkswegen of gemeentegrenzen overschrijden, zoals bijvoorbeeld een ongeluk, gladheid of wegwerkzaamheden.

Het CVMS wordt aangestuurd door de wegverkeersleider in de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat, maar kan ook volledig geautomatiseerd worden. De ViValdi maatregel- module van de gemeente of provincie zorgt ervoor dat de maatregelen die bij een CVMS-scenario horen, over de betrokken VRI's wordt uitgerold.

Het door wegbeheerders over de eigen grenzen heen laten kijken om een optimale doorstroming te garanderen, wordt steeds meer het smeermiddel om de verkeersradertjes niet tegen elkaar in te laten draaien. Iets waar Vialis mee bezig is, Dag en Nacht, 24/7.

ViValdi is een door Vialis ontwikkeld samenhangend pakket van verschillende softwaremodules dat zorgt voor bewaking en aansturing op afstand van systemen langs de weg ten behoeve van het wegverkeer. Met ViValdi worden beleidsplannen rechtstreeks naar concrete regelscenario's en maatregelen vertaald. Wat rond de tafel wordt afgesproken, wordt met ViValdi op straat gerealiseerd. ViValdi coördineert de aansturing van de diverse gekoppelde verkeerskundige toepassingen. Dit gebeurt op basis van actuele verkeersinformatie en wel op zo'n manier dat alle maatregelen in een netwerk bijdragen aan het bereiken van dezelfde verkeerskundige beleidsdoelstelling.