Zoeken

DataTube: Nieuw betrouwbaar systeem voor verkeerstellingen

Vialis en Active Roads brengen gezamenlijk een nieuw en betrouwbaar systeem voor tijdelijke verkeerstellingen op de markt. Dit telsysteem kan het verkeer per rijstrook waarnemen en kan onafhankelijk in het wegdek worden geplaatst (geen kabels, geen energievoorziening, geen onderlinge verbindingen of freeswerk bij plaatsing nodig). Door een cluster van DataTube-sensoren in een wegvak te plaatsen kunnen snelheid van het verkeer, lengte van de voertuigen en de voertuigklasse bepaald worden. Voordelen van dit nieuwe systeem ten opzichte van reeds bestaande systemen als detectielussen, radarsystemen en telslangmetingen is dat het zonder ankers op een onbeperkt aantal rijstroken geplaatst kan worden en het onzichtbaar is voor verkeersdeelnemers, waardoor ontwijkgedrag wordt vermeden. Een ander groot voordeel is dat het systeem vandalismebestendig is.

DataTube_in_weg_small.jpg
DataTube_in_weg_small.jpg

De relatief eenvoudige installatie van het systeem (boren en plaatsen) maakt het telsysteem inzetbaar voor elke gewenste situatie. Een cluster van DataTube-sensoren is binnen 20 minuten geïnstalleerd. De meting kan direct na installatie starten. Demontage duurt maximaal 10 minuten per cluster. Na demontage wordt een dummyplug geplaatst, waardoor het eenvoudig is later nogmaals op de meetlocatie verkeerstellingen te doen. Een meting duurt circa twee tot drie weken.

De data afkomstig uit dit nieuwe telsysteem kunnen worden ingelezen in het ViValdi-platform van Vialis, waarmee de data voor de wegbeheerder toegankelijk zijn via een webapplicatie. Hierdoor is tevens integratie in een grootschaliger meetnet mogelijk.

ViValdi van Vialis is het instrument om een brede toepassing van dynamisch verkeersmanagement mogelijk te maken over de systemen en eigendomsgrenzen van de wegbeheerders heen. Voor meer info: klik hier

Active Roads is een jonge, actieve onderneming die zich met innovatieve technieken en applicaties richt op een adequate oplossing van verschillende verkeersproblemen.