Zoeken

DVM-Exchange Testsuite garandeert een werkelijk open interface

Juiste en volledige data is een voorwaarde om over actuele en betrouwbare informatie met betrekking tot reistijden te kunnen beschikken. Dit is niet alleen van belang voor de reizigers in de bus, trein, auto, op de fiets of lopend, maar ook voor de mensen die de knoppen van de verkeerscentrale bedienen. Nadat de initiatiefnemers voor een open DVM-standaard (Vialis, Trinité, TU Delft) medio 2011 de eerste ideeën voor deze standaard presenteerden, de standaard in maart 2012 officieel werd gelanceerd en ‘geadopteerd’ door Connekt, wordt DVM-Exchange sinds kort ondersteund door het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. ‘Beter Benutten’ heeft onlangs een financiële ondersteuning toegezegd aan de totstandkoming van een DVM-Exchange Testsuite.

Logo DVM exchange FINALNew_2.jpg

De DVM-Exchange Test Suite maakt het mogelijk dat alle leveranciers en afnemers van Netwerkmanagement systemen en Dynamisch VerkeersManagement systemen hun producten kunnen testen met één onafhankelijk en vrij toegankelijk systeem. De naadloze communicatie van data tussen de producten van verschillende leveranciers kan daardoor worden gewaarborgd.

Doordat omstandigheden en eisen per stad en regio verschillen, zal de relatie tussen de verkeersmanagementsystemen niet helemaal gelijk zijn en zullen de verschillende partijen gebruik maken van verschillende “delen” van de communicatiestandaard DVM-Exchange. Dan liggen interpretatieverschillen op de loer, waardoor er uiteindelijk regionale “dialecten” ontstaan en de DVM-Exchange koppeling niet langer probleemloos mogelijk is. Om een werkelijk open uitwisseling van informatie tussen verkeersmanagementsystemen van verschillende wegbeheerders en leveranciers te garanderen, moeten leveranciers hun (nieuwe) DVM-Exchange toepassingen in alle rust kunnen beproeven in een algemeen erkende testomgeving, zonder afhankelijk te zijn van derden. Daarmee voorkom je dat eventuele kleine verschillen tussen de betrokken DVM-systemen pas na installatie in het veld ontdekt worden, een project vertragen en irritatie bij alle betrokkenen veroorzaken.

Logo DVM exchange FINALNew_2.jpg

Het bestuur van DVM-Exchange – opdrachtgevers en leveranciers onder de paraplu van Connekt/ITS Netherlands – heeft besloten om een verzameling testprogramma’s, de Testsuite, te laten ontwikkelen en aan alle geïnteresseerde partijen ter beschikking te stellen. De Testsuite vertegenwoordigt tijdens de ontwikkeling van nieuwe software als het ware de “tegenpartij”, waarmee een verkeersmanagementsysteem in het veld moet gaan samenwerken. Het bestuur is verheugd dat het Programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft toegezegd om bij te dragen aan de ontwikkeling en het beheer van de Testsuite.

DVM-Exchange is zoals hierboven vermeld, ontwikkeld op initiatief van enkele samenwerkende leveranciers en opdrachtgevers; Vialis is een van de initiatiefnemers. De standaard wordt inmiddels breed geaccepteerd en toegepast. Het beheer is overgedragen aan het neutrale platform Connekt en staat open voor alle marktpartijen.