Zoeken

DVM systeem in recordtijd geleverd

De Business Unit Verkeerssystemen heeft in een recordtijd een Dynamisch VerkeersMangement systeem (DVM) geleverd aan de gemeente Utrecht. Acht weken na opdracht stond er een compleet systeem op straat te draaien. Een prestatie die alleen door een top samenwerking van een groot aantal afdelingen binnen heel Vialis gerealiseerd kon worden.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

Waar gaat het om: in Utrecht wordt de Europalaan, een belangrijke ontsluitingsweg, opgeknapt. Gedurende een halfjaar is daar beperkt verkeer mogelijk, waardoor veel overlast op de omringende wegen wordt verwacht. Op de ingestelde omleidingsroutes en op de nabijgelegen afritten van de A12 zijn zes radar meetpunten neergezet. De meetgegevens worden draadloos (GPRS) verzameld in de ViaContent centrale in Haarlem en via Internet doorgestuurd naar Utrecht. Daar wordt in een nieuw geleverde ViValdi-server een analyse gemaakt van de metingen. Afhankelijk van opgegeven criteria wordt een verkeersmaatregel bepaald voor de Verkeersregelautomaten langs de route. Deze maatregel, bijv. langer groen, wordt via de bestaande centrale verkeerscomputer van Utrecht aan de betreffende verkeersregelaars doorgegeven. Hiervoor moest een aantal systemen en ook VRI's worden aangepast. Op de snelweg worden in geval van file voor de afritten tekstborden aangezet. Het geheel werkt vol automatisch. Als de wegwerkzaamheden hier klaar zijn, is het betrekkelijk eenvoudig om het hele systeem naar een andere locatie te verplaatsen.