Zoeken

eCoMove op Verkeerskundecongres

Op het Nationaal Verkeerskundig congres presenteert TNO, mede namens Peek Traffic en Vialis, het Europese 7de kaderproject eCoMove. De doelstelling van eCoMove is om met verkeersmaatregelen het brandstofverbruik met 20 % te reduceren. De bijdrage van Vialis binnen dit project concentreert zich op Eco Motorway Management. eCoMove is een Research & development project, ter voorbereiding op toekomstig coöperatief verkeersmanagement.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

Het eerste Nationaal verkeerskundecongres wordt op 3 november 2010 in De Doelen te Rotterdam georganiseerd door het vakblad Verkeerskunde (ANWB) en CROW. Dit congres is een samenvoeging van de traditionele Verkeerstechnische Leergang (VTL) en de Verkeerskundige werkdag.