Zoeken

Eerste stap naar open DVM-standaard

Tijdens het DVM-symposium op 12 mei presenteerde Vialis in samenwerking met Trinité, TU Delft en Siemens een initiatief om op korte termijn een eerste open standaard voor Dynamisch Verkeersmanagement op te stellen onder de werktitel DVM-Exchange. Het idee werd door verschillende marktpartijen positief ontvangen.

Logo DVM exchange FINALNew_2.jpg
Logo DVM exchange FINALNew_2.jpg

Een open proces

De presentatie tijdens het DVM-congres vormde een eerste stap in een open proces om tot een standaard te komen. Hierbij is het van belang om een zo groot mogelijk draagvlak onder (potentiële) leveranciers, (potentiële) opdrachtgevers, adviseurs en andere deskundigen te bereiken. Bezoekers van de lezing toonden zich betrokken bij het voorstel, zo bleek wel uit de diepgaande discussie die al tijdens de lezing losbrak. Bovendien bleken meerdere marktpartijen bereid een inhoudelijke bijdrage te leveren aan de verdere uitwerking.

GGB als uitgangspunt

Tijdens de congreslezing zijn globaal de uitgangspunten en randvoorwaarden waaraan de standaard moet voldoen geschetst. Gekozen is om de standaard te definiëren, uitgaande van een eerste selectie van strategisch-verkeerskundige netwerkservices, zoals voorgesteld in het Werkboek Gebiedsgericht Benutten van Rijkswaterstaat uit oktober 2002. De keuze voor het communiceren van services op strategisch-verkeerskundig niveau betekent dat de daadwerkelijk getroffen maatregelen (informeren, geleiden, regelen) een zaak zal blijven van de tactische DVM-implementatie.

Tijdens de Intertraffic van 27-30 maart 2012 zal een eerste, breed gedragen versie van de Open Standaard vastgelegd en demonstreerbaar zijn.

Wilt u meer weten over DVM-exchange? Bezoek de website www.dvm-exchange.n