Zoeken

Eerste TDI’s op A10 afgenomen

Rijkswaterstaat Noord-Holland heeft op 27 november 2008 de eerste toeritdosseerinstallaties (TDI's) op de A10 van Vialis afgenomen. De overige TDI's volgen in de komende weken. Van de 35 toeritten naar de A10 worden er 25 voorzien van speciale verkeerslichten die het verkeer gedoseerd op de weg toelaten. Deze toeritdoseerinstallaties (TDI's) zijn de eerste stap naar een betere doorstroming van het verkeer op de A10 en de aansluitende regionale wegen.

tdi01_4.jpg
tdi01_4.jpg

Activering toeritdoseerlichten

Zodra een toeritdoseerinstallatie op een toerit naar de A10 is geplaatst, wordt deze gekoppeld aan de Verkeerscentrale Noordwest-Nederland. Hierna kan de installatie geactiveerd worden. De TDI's laten het verkeer gedoseerd op de A10 toe. Hierdoor voegt het verkeer gelijkmatiger in. Wanneer alle TDI's geplaatst zijn worden zij met de reeds bestaande TDI's (bij de opritten S101, S102, S104, S105) verbonden. In 2009 worden de TDI's gekoppeld aan verkeerslichten in de stad Amsterdam. Wanneer dit is gebeurd, kan de hoeveelheid verkeer dat de A10 op wil worden geregeld. Hierdoor krijgen de meeste weggebruikers per saldo voordeel: een kortere reistijd naar de bestemming en een betere doorstroming op de A10

Betere doorstroming door pakket aan maatregelen

De levering van de TDI's maken deel uit van een  samengesteld pakket aan maatregelen dat zorgt voor een betere doorstroming voor het verkeer. Naast de toeritdoseerlichten volgen nog kleine aanpassingen aan toe- en afritten van de A10, het slimmer afstellen van verkeerslichten en dynamische route-informatiepanelen in de berm.