Zoeken

Eervolle vermelding voor Combinatie “De Utrechtse Tulp”

De Combinatie ‘De Utrechtse Tulp' heeft op 12 november 2010 tijdens de uitreiking van de Rijkswaterstaat Award een eervolle vermelding ontvangen op het gebied van Veiligheid. Directeur-Generaal Jan Hendrik Dronkers reikte deze eervolle vermelding uit aan de combinatie.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

De Rijkswaterstaat Award


Jaarlijks organiseert Rijkswaterstaat (RWS) een Marktdag voor zijn opdrachtnemers. Tijdens deze Marktdag werd ook de Rijkswaterstaat Award uitgereikt. De Rijkswaterstaat Award is een onderscheiding voor opdrachtnemers uit de grond-, weg- en waterbouw die een bijzondere prestatie hebben geleverd. Hiermee wil RWS de waardering voor het innoverend vermogen van zijn opdrachtnemers uitspreken.

Voorbeeld voor veiligheid

Volgens RWS is de samenwerking binnen het project A27 GOVER een voorbeeld voor andere projecten. Veiligheid is vanaf het begin voorop gesteld. Zo hebben medewerkers van RWS dezelfde (veiligheids)instructie en opleiding gekregen als de aannemer. Dit heeft ertoe geleid dat de aannemer en RWS elkaar regelmatig opzoeken om gezamenlijk naar veiligheidsproblemen te kijken. Ook de omgeving (burgers) en de beheerder worden hierbij betrokken.

De beoordeling van RWS luidt als volgt: ‘De opdrachtnemer is zeer samenwerkingsgericht en pakt veiligheid op in samenwerking met de opdrachtgever, ook waar dit niet contractueel noodzakelijk is. Uit waardering voor die inzet voor het Rijkswaterstaat belang verdienen zij een Eervolle vermelding.'

De Utrechtse Tulp

Combinatie "De Utrechtse Tulp" is een consortium bestaande uit Vialis, KWS Infra, Van Hattum en Blankevoort (allen behorend tot VolkerWessels) en Mourik Groot-Ammers. De combinatie voert in opdracht van Rijkswaterstaat werkzaamheden uit aan de A27 tussen Everdingen en Rijnsweerd en de A28 tussen Utrecht en Amersfoort. Dit is één van de spoedaanpak-projecten, waarbij Rijkswaterstaat een dertigtal hardnekkige knelpunten op de weg versneld aanpakt om de doorstroming te verbeteren en de reistijd betrouwbaarder te maken.