Zoeken

Flexibele groene golf in Spijkenisse

Vialis heeft opdracht gekregen om een groene golf te realiseren op de Schenkelweg, een hoofdontsluitingsroute van de stad Spijkenisse. De verkeersregelinstallaties van vijf kruispunten zullen hiervoor aan elkaar worden gekoppeld.

180px_Groen licht_17.jpg
180px_Groen licht_17.jpg

Spijkenisse wil op de Schenkelweg een groene golf instellen om zo de doorstroming van het autoverkeer te verbeteren en de luchtvervuiling (CO2en fijnstof) te verminderen. Bij het instellen van een groene golf moet er tevens rekening mee worden gehouden dat het kruisende openbaar vervoer blijft doorstromen. Het openbaar vervoer kruist de groene golf op twee plaatsen en in de nabije toekomst op drie plaatsen.

Met het verkeersimulatieprogramma Vissim heeft Vialis berekend dat het mogelijk is om de doorstroming op de Schenkelweg fors te verbeteren zonder dat de reistijden van het kruisende openbaar vervoer hierdoor in het gedrang komen. Aan de hand van de uitkomsten van Vissim is besloten een flexibele groene golf in te stellen. De verkeersregelinstallaties van vijf kruispunten worden aan elkaar gekoppeld en nauwkeurig afgestemd op het verkeersaanbod. Nadert er geen openbaar vervoer op de kruisingen, dan krijgen de automobilisten vijf maal achtereen groen licht bij een maximum snelheid van 50 kilometer per uur. Nadert er een bus, dan krijgt deze een zogenaamde geconditioneerde prioriteit. Dit wil zeggen dat de bus zo snel mogelijk groen licht krijgt en in het ongunstigste geval maximaal 30 seconden moet wachten.


Door zowel het verkeer op de Schenkelweg als het kruisende openbaar vervoer flexibel te regelen, kan de groene golf in stand worden gehouden terwijl de verliestijd voor het openbaar vervoer minimaal is.

Om de groene golf te realiseren gaat Vialis de verkeersregelinstallaties van vijf kruispunten aan elkaar koppelen met een zogenoemde 'Marathonkoppeling'. Twee kruispunten zullen worden gereconstrueerd en Vialis zal tevens het extra straatmeubilair hiervoor leveren.

 

De verkeersinformatie die gebruikt wordt om de verkeersregelingen flexibel op het verkeersaanbod af te stemmen is afkomstig van videodetectie. De beelden hiervan worden ook via een ADSL-verbinding naar de gemeente Spijkenisse verzonden, zodat de wegbeheerder vanaf zijn werkplek letterlijk zicht heeft op de situatie ter plaatse.

 

In de loop van het jaar zal het project gefaseerd worden opgeleverd en in oktober 2009 zal het groenegolfsysteem volledig operationeel zijn.