Zoeken

Fokkerterrein herleeft, Vialis beveiligt

Het voormalige fabrieksterrein van vliegtuigfabrikant Fokker aan de oostzijde van Schiphol wordt door VolkerWessels, Reggeborgh Groep en Delta Development Group herontwikkeld naar een toonaangevend state of the art logistiek businesspark met een aantal unieke kantoorontwikkelingen. Het park van ca. 220.000 m2 logistiek en 18.500 m2 kantoren biedt inmiddels huisvesting aan diverse internationale toonaangevende bedrijven.

De gezamelijke ambitie voor het Fokker Logistics Park is de creatie van een state of the art logistiek park met de klant als uitgangspunt. Bij de ontwikkeling van het park staan de volgende peilers centraal : toplocatie, maatwerk, services, duurzaamheid en een belangrijke peiler is beveiliging. Dit laatste wordt onder andere mogelijk gemaakt door Vialis.

Het door Vialis geleverde toegangsbeveiligingssysteem bestaat uit acht inritten, elk voorzien van een meldzuil, afsluitboom en kentekenherkenningsysteem. Daarnaast leverde Vialis afsluitbomen voor de toegang en de uitrit van het bedrijventerrein en een tweetal afsluitbomen ten behoeve van een zogeheten bypass. Via deze bypass kunnen ongewenste bezoekers teruggeleid worden naar de uitgang. De aansturing van het systeem vindt plaats door middel van ViXS (Vialis Xcess Systems). Op 20 augustus jl. werd de portiersloge en de nieuwe entree opgeleverd en werd het nieuwe beveiligingssysteem in gebruik genomen.

 

Vialis ontwikkelde ViXS voor alle mogelijke soorten van 'gebiedsbeheersing'. Uitgangspunt bij ViXs is 'een gebied' waarin de aanwezigheid van voertuigen wordt gedetecteerd. Na de detectie kunnen verschillende vervolgacties plaatsvinden. Wat betreft het gebied, de detectiemogelijkheden en de vervolgacties, kan er eindeloos worden gevarieerd.

 

Een gebied kan iedere denkbare ruimte zijn, zoals een stad(sdeel), een sluiproute, een parkeergarage, een milieustraat, een recreatieterrein of zelfs een kantoorpand.

Afhankelijk van het type gebied en de bestemming ervan, kunnen verschillende detectiemethoden worden ingezet voor de signalering van bezoekers.

 

Naar verwachting zal de totale ontwikkeling van het Fokker Logistics Park binnen 4 jaar afgerond zijn. Naast Vialis zijn er ook diverse andere werkmaatschappijen van VolkerWessels bij dit project betrokken: Systabo Turn-Key Bouw (bouw), HOMIJ (technische installaties), Visser & Smit Hanab (kabels en leidingen), PCH Dienstengroep (parkmanagement), Aveco de Bondt (ingenieursbureau), en  KWS (infrastructuur). Vialis Infratechniek levert de openbare verlichting.