Zoeken

Gebruikersdag verkeersmanagementsystemen druk bezocht

Op donderdag 25 november jl. vond in het Beatrixtheater te Utrecht de tweeëndertigste bijeenkomst van de Gebruikersgroep Verkeersmanagementsystemen plaats. Het thema van deze dag was ‘(bereikbaarheid tijdens) wegwerkzaamheden'. Er werd onder andere aandacht besteed aan scenariomanagement, openbaar vervoer en hulpdiensten tijdens werkzaamheden en praktijkervaringen met de maatregelen.

Vialis500x190.jpg
Vialis500x190.jpg

De eerste presentatie over minder hinder werd gegeven door de heer Peter Hoernig van Rijkswaterstaat. Vervolgens kwam de heer Arjen den Hollander van het NDW aan het woord die sprak over het inwinnen en gebruiken van data. Na een korte pauze vertelde de heer Rolf Krikke van Quest Traffic Consultancy over de implementatie van regionale samenwerking vanuit de verkeerscentrale Utrecht en gaf de heer Jeroen Golfstein van het Bestuur Regio Utrecht een presentatie over OV tijdens grote werkzaamheden.

 

De heer Roelof Reinsma van Vialis liet de aanwezigen kennismaken met de ins-and-outs van het ViValdi-platform en hierna was er een korte demonstratie van de nieuwe Vialis Sound Processor door de heer Claus van den Hoek.  Daarna hield mevrouw Houda Kafi een presentatie over operationeel verkeersmanagement rondom het Rijkwaterstaat-project A1-A6 SAGO. De laatste twee presentaties waren praktijkgericht. De heer Joost Bos van KWS vertelde over de uitvoering van verkeersmaatregelen en de dag werd afgesloten door Eline Paap van de Brandweer Flevoland die toonde waar de brandweer tegenaan loopt in voorkomende gevallen van wegwerkzaamheden.

 

De volgende gebruikersdag vindt plaats in mei 2011. De bijeenkomsten van de Gebruikersgroep Verkeersmanagementsystemen zijn bedoeld voor wegbeheerders en medewerkers bij overheidsinstellingen die zich bezighouden met verkeer. De doelen van de gebruikersdag zijn het tussen gebruikers onderling informatie uitwisselen en actuele ontwikkelingen presenteren op het gebied van verkeersregeltechniek en DVM. Daarnaast het uitwisselen van informatie tussen de gebruikers en Vialis. De gebruikersdag is een dag door en voor gebruikers.