Zoeken

Geslaagde terugplaatsing draaibrug in Montfoort

Medio februari hebben we de twee 26 ton zware brugdelen van de draaibrug over de Hollandse IJssel in Montfoort met een kraan vanaf 47 meter hoogte weer behoedzaam naar hun plek gemanoeuvreerd.   Een belangrijke mijlpaal voor het bijzondere project, dat we uitvoeren in een uniek samenwerkingsverband met Rijkswaterstaat. Project Kooymont is namelijk een DOEN project. DOEN gaat voor maximale klantwaarde en eerlijk geld voor eerlijk werk door in bouwprojecten beter met elkaar samen te werken. Project Kooymont is het eerste DOEN-project voor VolkerWessels Infrastructuur.

Draaibrug Montfoort_1.png
Draaibrug Montfoort_1.png

Inmiddels is DOEN onderdeel van de transitieaanpak ‘Op weg naar een vitale Infrasector’. Hierin werken de markt en Rijkswaterstaat samen aan een financieel gezonde sector waar projecten voorspelbaar verlopen en waar ruimte is voor innoveren en leren. Dat de aanpak werkt blijkt uit de manier waarop Rijkswaterstaat en de VolkerWessels-ondernemingen als één team, samen met stakeholders, binnen no-time een aantal technische oplossingen hebben geïmplementeerd.

 

Een voorbeeld hiervan is het aantreffen van de fundering (uit 1893) wat ervoor zorgde dat de zinker zoals deze gepréfabriceerd was op locatie, niet gerealiseerd kon worden. Aangezien de zinker geplaatst moest worden voordat de brug terug gehesen werd en het inhijsen van de brug hier kort na gepland was, moest er snel een alternatieve oplossing bedacht worden. De communicatie hierover naar de omgeving was hierin ook zeer belangrijk.

Draaibrug Montfoort_2.png

Dankzij een nauwe samenwerking door de specialisten van Rijkswaterstaat, Van Hattum en Blankevoort, Vialis, VolkerRail en Visser & Smit Hanab, met duidelijkheid over ieders belangen zijn de taken efficiënt verdeeld. De gemeente Montfoort en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden zijn in de afstemming van de ontwikkelingen in het project en de communicatie naar de omgeving nauw betrokken.

 

Bij het nationaal archief in Den Haag zijn de oude ontwerpen van de brug geraadpleegd om met zo volledige mogelijke informatie te werk te gaan. Het resultaat: een geoptimaliseerd en uitvoerbaar plan waarbij rekening is gehouden met de DOEN-pijlers. Hierdoor is de verstoring van het oorspronkelijke plan tot een minimum beperkt gebleven. Voor de zomer verwachten we dan ook het bewegingswerk en brugbediening af te hebben.