Zoeken

Hangwerken voor AHOB's (Automatische Halve Overweg Bomen)

Nog steeds komen er gevaarlijke situaties voor bij overwegen. Vooral bij overwegen rondom stations. Vaak wil men snel nog even de trein halen en duikt dan onder de gesloten overwegboom door. Prorail wil op locaties waar dit regelmatig voorkomt hangwerken monteren onder de AHOB's die door Vialis Railway Systems worden geleverd.

Overweghangwerk1.jpg
Overweghangwerk1.jpg

Door de overweg geheel af te sluiten hoopt ProRail het aantal ongelukken op overwegen aanzienlijk te verminderen.

 

Vialis Railway Systems heeft het hangwerk zo ontworpen dat vernieling door vandalisme zoveel mogelijk tegengegaan wordt. De eerste overwegen met een dergelijk hangwerk zijn inmiddels in Pijnacker als pilot in bedrijf genomen. Na de formele goedkeuring van de hangwerken wil ProRail over gaan tot een landelijke uitrol.